Julkaistu    |  Päivitetty 
Merja Mäkisalo-Ropponen

Sananvapaus tuo vastuun

Sananvapaus on eräs demokraattisten yhteiskuntien kulmakiviä. Avoin julkinen keskustelu sekä vapaa tiedonvälitys mahdollistavat laaja-alaisen ja kriittisenkin keskustelun. Aktiivinen kansalaiskeskustelu ja sen myötä epäkohtien esille nostaminen ovat terveen demokraattisen yhteiskunnan merkki. Näin asiat nousevat esille ja politiikan asialistalle.

Tänä päivänä keskustelukulttuuri on ikävä kyllä koventunut niin perinteisessä kuin myös sosiaalisessa mediassa mutta myös poliitikkojen keskuudessa eduskunnassa. Asioiden kärjistäminen, vastapuolen tietoinen vähättely sekä henkilökohtaisuuksiin menevät kommentit ovat antaneet julkiselle keskustelulle ikäviä piirteitä. Olemme myös saaneet todistaa kokonaisia kansanryhmiä loukkaavia lausuntoja.

Tutkijat Kai Alhanen ja Tuukka Perhoniemi ovat muistuttaneet hyvin kirjassaan Demokraattinen perintömme, että demokraattisen yhteiskunnan tärkeimpiä suuntaviittoja on jo aikoinaan Sokrateen sille tuoma totuudellisen puheen ihanne. Tässä mielessä keskustelutaito tarkoitti rohkeutta kyseenalaistaa ihmisten uskomuksia, halua tutkia asioita eri kannoilta ja pyrkimystä perustaa näkemykset tosiasioille ja kestäville perusteluille. Periaate pitää sisällään myös yhdessä elämisen etiikan eli luvan keskustella asioista erimielisesti, ilman että kenenkään tarvitsee pelätä väkivaltaa, sillä uhkaamista tai sulkemista pois yhteisöstä.

Yle uutisoi hiljattain, että tuleviin kuntavaaleihin voi olla vaikeuksia saada ehdokkaita vihapuheen pelon ja entistä kärjistyneemmän yhteiskunnallisen keskustelun vuoksi. Kärjistyneestä keskustelusta huolimatta on kuitenkin rohkaisevaa, että ihmiset rohkeasti asettuvat vastustamaan maalittamista, vihapuhetta ja epäasiallista käyttäytymistä, sillä se on keino edistää sananvapautta ja demokratiaa sekä muuttaa asioita.

Sananvapaus on paras keino tuoda erilaiset näkemykset ihmisten tietoisuuteen ja yhteiseen keskusteluun. Vapaan keskustelun kautta ihmiset voivat oppia toinen toisiltaan. Sananvapautta rajoittaa vain se, että ilmaissut mielipiteet ja näkemykset eivät saa vahingoittaa toisia. Sananvapaus voi toteutua vain silloin, kun ihmiset harkitsevat sanojaan ja pidättäytyvät loukkaamasta toisia. Sananvapaus on eräs yhteiskuntamme perustavia arvoja, mutta se tuo mukanaan myös merkittävän vastuun.

Kommentoi

Hae Heilistä