Julkaistu    |  Päivitetty 
Anne Karppinen

Vastine kolumniin

Joensuun kirjallisuustapahtuma on vuosien ajan ollut merkittävä, laajasti yleisöä ja kulttuurimainetta niittänyt tapahtuma, kuten Tuula-Liina Varis kolumnissaan 29.1.2020 kirjoittaa. Sekin on totta, että päävastuun kirjallisuustapahtuman suunnittelusta ja järjestelyistä on jo useiden vuosien ajan kantanut Riverian kesäyliopisto. Muita päävastuunkantajia ei ole ollut, vaikka keskusteluja tästäkin on pitkään ja eri yhteyksissä käyty. Joka tapauksessa iso ja vilpitön kiitos kuuluu vuosittain antaumuksellisesti kirjallisuustapahtuman järjestäneille asiantuntijoillemme.

Kirjallisuustapahtuma on aina vaatinut päävastuunkantajalta vahvaa osaamista ja myös erillistä taloudellista panostusta. Tapahtumajärjestelyihin on saatu kaivattua avustusta, mutta se on kattanut vain varsinaiseen toiminnan toteuttamiseen liittyvät tehtävät. Monet muut, suunnittelutyö ja jälkitoimenpiteet ovat luonnollisesti jääneet päävastuunkantajan kannettavaksi.

Joensuun kirjallisuustapahtuma on vaikuttava kulttuuritapahtuma ja siksi se on myös ollut osa toimintaamme jo vuosia. Tapahtuma ei ole missään vaiheessa ollut taloudellisesti kannattava, mutta sillä on ollut muita tunnistettuja arvokkaita ominaisuuksia. Joensuun kirjallisuustapahtuma on aina ollut osallistujille maksuton tapahtuma.

Ilman Riverian kesäyliopiston vastuunkantoa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti, tapahtumaa ei todennäköisesti olisi järjestetty moneen vuoteen. Mutta kuten hiihtoladuilla, on hyvä, että vetäjä välillä vaihtuu. Riverialta on viestitty, että se haluaa olla tapahtuman yhteistyössä mukana myös jatkossa.

Yhteistyöterveisin,

Kommentoi

Hae Heilistä