Julkaistu    |  Päivitetty 
Pohjois-Karjalan maakunnallinen päihdetyön verkosto

Selvät sävelet

Päihteitä ovat alkoholi, tupakkatuotteet, huumausaineet ja lääkkeet. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi elää ilman päihteitä tai käyttää niitä kohtuudella. Myös rahapelaaminen ja muut toiminnalliset haitat ja riippuvuudet kuuluvat ehkäisevän työn piiriin.

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään lisäksi jo päihteitä käyttävien parissa. Tällöin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytöstä seuraavia haittoja käyttäjälle itselleen, hänen ympäristölleen ja yhteiskunnalle. Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu kaikkiin ikäryhmiin.

Tutkimuksissa on todistettu, että mitä varhaisemmassa iässä päihteiden käyttö aloitetaan, sitä vaikeampi niistä on irrottautua. Erityisen tärkeää on siis tukea lasten ja nuorten taitoja päihteettömälle elämäntavalle.

Keskeisessä asemassa ovat ihmiset lasten ja nuorten arkiympäristöissä eli kodeissa, kouluilla, harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikoilla. Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vaikuttamaan siihen, että näillä henkilöillä on ajantasaista, tutkimuksiin perustuvaa tietoa päihteistä ja vaikuttavista keinoista ja, että tieto on helposti saatavilla.

Raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt 2000-luvulla mutta parin viimeisen vuoden aikana tämä kehitys näyttäisi olevan pysähtymässä.

Kouluterveyskyselyn mukaan moni nuori kertoo saavansa päihteitä vanhemmiltaan. Yksi ehkäisevän päihdetyön tavoite on vaikuttaa siihen, ettei päihteitä olisi liian helposti tarjolla ja saatavissa.

Tärkeää on, että kotona ollaan kiinnostuneita lasten asioista. Varmistamalla, että perheiden kanssa työskentelevillä on riittävä osaaminen päihteistä, voidaan vanhempia tukea keskustelemaan päihteiden käytöstä lastensa kanssa.

Päihteiden saatavuuteen voidaan tehokkaasti vaikuttaa tekemällä yhteistyötä elinkeinonharjoittajien, viranomaisten ja asukkaiden kanssa. Tällaista yhteisövaikuttamisen mallia kutsutaan PAKKA-toimintamalliksi ja siinä korostetaan elinkeinon ja asukkaiden vastuuta päihteiden saatavuudessa. PAKKA-toiminta ehkäisee tehokkaasti kaikenikäisten päihteiden käyttöä. Ehkäisevää päihdetyötä ei kukaan voi tehdä yksin, vaan se on yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Islannissa nuorten päihteidenkäyttö on saatu merkittävästi vähenemään tekemällä suunnitelmallista yhteistyötä lasten ja nuorten ympärillä.

Nyt myös meillä Pohjois-Karjalassa on aika koota orkesterimme ja alkaa soittamaan yhteistä säveltä!

Kommentoi

Hae Heilistä