Julkaistu    |  Päivitetty 
Hannu Ketoharju

Tuotettava vain tarpeellista ja kestävää

Kirjoituksessaan (Karjalan Heili 16.10.) Jaana Haverinen peräänkuuluttaa aidompaa elämää ahdistuneen kuluttamisen sijaan, talouskasvun pakon hylkäämistä.

Aiheellinen pyrkimys, joka on helppo allekirjoittaa. Miksi sitä on niin vaikea toteuttaa? Mikä ajaa koko yhteiskunnan kestämättömään talouskasvun pakkoon?

Onko kyseessä systeeminen ongelma, jossa ihmiset ovat alistetut taloudelle ja siihen sisältyvälle voitontavoittelulle ja kilpailulle?

Liikevoitosta valtaosa jaetaan osinkoina osakkeenomistajille. Viime vuonna Suomessa maksettiin osinkoja 26 miljardia omistajille. Huomattava osa niistä katoaa veroparatiiseihin.

Vertailun vuoksi voidaan todeta valtion tämän vuoden budjetin olevan 55 miljardia euroa.

Valtion yritykset voivat toimia halutessaan ilman voitontavoittelua. Varsinkin nyt ekologisen kriisin oloissa valtion yhtiöiden rooli voisi korostua.

Ne voisivat tehdä tarpeellisia pitkän tähtäimen sijoituksia vaikkapa uusiutuvaan energiantuotantoon ja raideliikenteen kehittämiseen. Julkinen rakentaminen olisi luontevaa tehdä omana työnä ilman kilpailuttamista puurakentamista suosien.

Toinen mahdollisuus on tuotannon järjestäminen osuuskuntien avulla. Niidenkään ei ole pakko tehdä voittoa ja jakaa sitä omistajilleen.

Valtion yhtiöt ja osuuskunnat voisivat myös toteuttaa yksityisiä paremmin yhteiskunnan ekologisen rakennemuutoksen. Sen pitää tapahtua eduskunnan poliittisessa ohjauksessa suunnitelmallisesti.

Sen oikeudenmukainen toteuttaminen vaatii demokratian laajentamista ja ulottamista ruohonjuuritasolta aina talouselämän huipulle saakka.

Ilman sitä on vaikea vapautua kilpailun tuhoisasta vaikutuksesta ja tehdä isoja ratkaisuja. Meidän pitää luopua talouskasvusta ja leppoistaa elämäämme työaikaa lyhentämällä.

Suomessa luonnonvarojemme käyttö on pudotettava kolmannekseen nykyisestä ja tuotettava vain tarpeellista ja kestävää. Näin on mahdollista ekologisen kriisin ratkaiseminen.

Siihen tarvitsemme vain yhteistä poliittista tahtoa.

Kommentoi

Hae Heilistä