Julkaistu    |  Päivitetty 
Merja Mäkisalo-Ropponen

Muistisairaus ei katso ikää

Suomessa sairastuu vuosittain noin 14 500 henkilöä johonkin muistisairauteen. Muistisairaudet ovat neurologisia sairauksia, eikä niitä voi pitää normaaliin ikääntymiseen liittyvinä asioina.

Joka kolmannessa tapauksessa muistisairauteen liittyvät epäterveelliset elämäntavat.

Aivoterveyteen voidaan vaikuttaa koko elämän ajan ja siksi asiaan on kiinnitettävä huomiota jo äitiysneuvolasta alkaen. Viimeistään keski-iässä jokaisen on syytä pohtia omia elintapojaan aivoterveyden näkökulmasta ja vähentää näin aktiivisesti riskiä sairastua muistisairauteen.

Aivoterveellisistä elämäntavoista huolimatta, osa sairastuu johonkin muistisairauteen – jopa paljon ennen eläkeikää. Suomessa on tällä hetkellä noin 7000 työikäistä muistisairasta. Olen mukana Joensuun seudun Omaishoitajat ry:n ALISA-hankkeessa, jossa pyritään tunnistamaan ja tukemaan lapsia ja nuoria, joiden perheissä on arkea varjostavia terveydellisiä tai henkisiä ongelmia. Nämä lapset ja nuoret jäävät helposti kaiken tuen ulkopuolelle, eikä heidän tuen tarvettaan edes tunnisteta. Hankkeen yhteydessä on tullut esille, että Suomessa elää lisäksi paljon lapsia ja nuoria, joiden elämään vaikuttaa voimakkaasti vanhemman muistisairaus.

Muistiliiton tämän vuoden teemassa korostetaan, että muistiasiat ovat kaikenikäisten asioita. Muistiliitto esitti, että hallitusohjelmaan olisi tehty kirjaus nykyisen muistiohjelman jatkosta. Valitettavasti hallitusohjelma ei tätä mainitse, ja tein asiasta kirjallisen kysymyksen ministeri Kiurulle.

Ministerin vastauksessa tuli esille, että erillisen muistiohjelman sijasta muistiasiat on tarkoitus sisällyttää osaksi valmisteltavaa ikäohjelmaa. Tämä linjaus sotii sitä asiantuntijoiden linjausta vastaan, jossa muistisairaudet ymmärretään neurologisiksi vammaissairauksiksi, eikä erityisesti ikääntymiseen liittyväksi ilmiöksi.

Muistiohjelman tavoitteena tulisi olla rakentaa kaikenikäisille ihmisille muistiystävällistä yhteiskuntaa. Toivon, että asiaa pohdittaisiin ministeriössä vielä uudelleen. Iloitsen kuitenkin nykyisen hallituksen ohjelmasta, joka kokonaisuudessaan on edeltäjäänsä huomattavasti parempi – myös muistisairaiden näkökulmasta.

Kommentoi

Hae Heilistä