Julkaistu    |  Päivitetty 
Vuokko Juurisoja

Saatsille karjalan kielestä

Niko Saatsi valitti Heilin haastattelussa 8.5., että karjalan kieltä ei Suomessa arvosteta.

Hän toivoi, että kieli ei jäisi vain harrastusasteelle, vaan sen pitää saada vähemmistökielen status. Lausunnosta kuulsi, että Saatsi puhuu asiasta, jota hän ei tunne.

Karjalan kieli nimittäin sai jo vuonna 2009 vähemmistökielen statuksen, joka tuli voimaan 4.12.2009. Sen mukaan karjalaa äidinkielenään puhuvan on saatava tarvittaessa kaikki palvelut karjalaksi.

Konkreettisena osoituksena meillä on ilmestynyt karjalankielisiä oppikirjoja ja kieltä on opetettu eri oppilaitoksissa ala-asteelta yliopistoon. Kalevalakin ilmestyi jo liki kymmenen vuotta sitten (3 päivänny talvikuudu 2009) karjalan kielellä.

Asiat kannattaisi tarkistaa, ennen kuin kertoo ne haastattelijalle ja lehteen pantavaksi.

Suomenkielinen mutta karjalaa arvostava

Kommentoi

Hae Heilistä