Julkaistu    |  Päivitetty 
Emmiina Kuisma

Toisen asteen koulutus pitää tehdä aidosti maksuttomaksi

On puhuttu, että nuorten äänestysinto on alhaista ja että heidät pitäisi saada osallistumaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon aktiivisemmin. Viime keväänä nuoret keräsivät maksuton toinen aste -kansalaisaloitteeseen yli 53 000 nimeä, mikä kertoo paljon heidän aktiivisuudestaan vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Sivistysvaliokunta käsitteli kansalaisaloitetta viime viikolla ja päätti hylätä sen vedoten muotoseikkaan, vaikka heillä olisi ollut resursseja viedä asiaa itse eteenpäin.

Millaisen esimerkin tämä antaa nuorille, jotka ovat kovalla työllä pyrkineet vaikuttamaan itselleen tärkeään asiaan?

Aidosti maksuton toinen aste tulisi viedä maaliin asti, sillä se tekisi koulutusjärjestelmästä yhdenvertaisemman ja vähentäisi nuorten syrjäytyneisyyttä.

Joillekin kynnys lähteä opiskelemaan ammattikouluun tai lukioon on suuri, sillä kustannukset ovat korkeat eikä kaikilla ole varaa niihin.

Vaikka kaikissa perheissä kustannukset eivät olekaan ongelma, on jokaisen jakson alussa ostettava monia satoja euroja maksavia opiskelumateriaaleja, mikä on pois perheen muista menoista.

Osa opiskelijoista joutuu muuttamaan omilleen opiskelupaikan perässä.

Tämä lisää entisestään kustannuksia, eikä heillä välttämättä ole varaa kaikkiin tarvittaviin materiaaleihin.

Opiskelijat ovat myös joutuneet keskeyttämään kursseja, koska heillä ei ole ollut varaa kaikkiin vaadittuihin materiaaleihin tai he ovat joutuneet olemaan puolikkaan kurssin ilman kirjaa, koska ei ole ollut rahaa ostaa kirjaa ajoissa.

Elokuussa voimaan tuleva vähävaraisten oppimateriaalituki on jo hyvä alku, mutta ei riitä yksinään kattamaan kaikkia kustannuksia, varsinkaan opiskelujen alussa.

Esimerkiksi lukioon mentäessä opiskelija joutuu hankkimaan tietokoneen sekä paljon uusia kirjoja, joiden kustannukset ovat monia satoja euroja.

Vaadimme, että valtio ja kunnat rupeavat etsimään keinoja, joilla toisen asteen kustannuksia alennettaisiin ja toinen aste tehtäisiin kokonaan maksuttomaksi. Näin ollen se tekisi koulutuksesta tasa-arvoisemman ja antaisi kaikille samanlaiset mahdollisuudet kouluttautua taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Kommentoi

Hae Heilistä