Julkaistu    |  Päivitetty 
Anne Pirilä

Carunan vastaus Alia Dannenbergille

Alia Dannenbergin mielipidekirjoituksessa (Karjalan Heili 30.1.2019) Carunan hinnoitteluun ja omistajuuteen liittyen oli useita virheitä, jotka kaipaavat oikaisua.

Dannenberg esittää, että Carunan sähkönjakelun hinnoittelu olisi sidoksissa Fortumin siirtoliiketoiminnan myymiseen. Sähkönjakelu ja sen hinnoittelu on tarkasti viranomaisten säätelemää, ja sitä valvoo Energiavirasto.

Vuonna 2013 eduskunnan säätämä sähkömarkkinalaki edellyttää sähkön toimitusvarmuuden parantamista merkittävästi. Vuoden 2028 jälkeen asiakkaille ei saa aiheutua taajama-alueilla yli kuuden tunnin ja haja-asutusalueilla yli 36 tunnin sähkökatkoja.

Ilmastonmuutoksen torjumisessa sähköverkon uusiminen on tärkeää, jotta varmistamme asiakkaillemme häiriöttömän sähkönsaannin vuorokauden ympäri.

Vuodenvaihteen Aapeli-myrsky on hyvä osoitus verkon parannustoimien vaikutuksesta, sillä maakaapeliverkko ja siihen liitetty verkostoautomaatio lyhentävät sähkövikojen korjausaikaa.

Carunalla on kaksi verkkoyhtiötä. Caruna Oy, jonka verkkoalue sijaitsee pääosin haja-asutusalueilla ja Caruna Espoo Oy, jonka verkkoalue on kaupunkimaisessa ympäristössä, kuten Joensuu. Joensuulaisena asiakkaana Dannenberg maksaa sähkönjakelustaan hintaa, joka kuuluu Suomen halvimpaan viidennekseen. Ajantasaiset hintatiedot Suomen kaikista 77 sähkönjakeluyhtiöistä löytyvät Energiaviraston www-sivuilta. On hyvä muistaa, että sähkönjakelulaskusta noin puolet on veroja, jotka Caruna tilittää suoraan valtiolle.

Vuonna 2017 Caruna tilitti valtiolle yhteensä 254 miljoonaa euroa sähkö- ja arvonlisäveroa.

Caruna maksoi yhteisöveroa 6,3 miljoona euroa, jolla se oli Suomen 100 suurimman yhteisöveronmaksajan joukossa ja sähkönjakeluyhtiöiden osalta suurin vuonna 2017. Sähkönjakelussa on meneillään merkittävä investointivaihe ja investointeihin tarvitaan runsaasti rahavaroja. Energiaviraston mukaan verkkoyhtiöt investoivat vuoteen 2030 mennessä noin 9,5 miljardia euroa.

Omistajat ovat sijoittaneet yhtiöön 171 miljoonaa euroa omaa pääomaa ja sen lisäksi antaneet osakaslainaa, jota yhtiö ei ole saanut markkinoilta luottoluokituksen mukaisesti vakuudellisesti lainattua. Osakaslainat erääntyvät vasta vuonna 2047 ja ovat vakuudettomia. Osakaslainat ovat alle kolmasosa kaikesta lainatusta pääomasta.

On hienoa, että Suomeen rakennetaan tulevaisuuden sähköverkko, joka kestää tuiskut ja tuulet ja joka palvelee digiyhteiskunnan tarpeita.

Häiriötöntä sähkönjakelua tarvitsevat kaikki suomalaiset, jotta arki on sujuvaa ja jotta koulut, sairaalat ja yritykset pysyvät sähköistettynä vuorokauden jokaisena tuntina.

Kommentoi

Hae Heilistä