Julkaistu    |  Päivitetty 
Minna Reijonen

Rahallisesti tiukkaa tammikuuta helpotettava

Vuoden alussa monella on paljon erilaisia maksuja. Samoin omavastuiden summien kerryttäminen alkaa.

Julkisen puolen terveydenhoidon maksukatto ja lääkemaksukatto ovat täyttyessään voimassa kalenterivuosittain aina vuoden loppuun. Nämä koskettavat näitä palveluita paljon käyttäviä. Kun tietyt summat tulevat täyteen, korvataan tiettyjä julkisen puolen sairaanhoidon menoja vapaakortilla.

Lääkekuluja korvataan omavastuun täyttyessä siten, että omavastuu lääkelajiaan kohden on 2,5 euroa kolmen kuukauden annoksesta.

Käytännössä alkuvuoteen voi kertyä enemmän maksuja. Miksi se on näin?

Tuntuu siltä, että voi joutua eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, mihin aikaan vuodesta kattosumma täyttyy. Jos kattosummat täyttyvät vasta loppuvuodesta, jää vähemmän aikaa ennen kuin maksuja taas aloitetaan kerryttää alusta. Joissain muissa maissa kuuleman mukaan on käytetty myös toisenlaista systeemiä.

Se on kiinnittänyt enemmän huomiota henkilökohtaiseen kulukertymään. Eli tämä maksukatto olisi vuoden tai muun ajanjakson verran voimassa siitä päivästä alkaen kun henkilön maksama summa tulee täyteen. Ei siis vuoden loppuun kalenterin mukaan vaan henkilökohtaiset kulukertymät mukaan huomioiden.

On hyvä, että Kela seuraa maksukaton kertymistä lääkekuluissa. Apteekissa asioidessa kattosumman täyttymisen jälkeen tuntuu laskutus asiakkaalle olevan melko vaivatonta, koska apteekki laskuttaa korvattavan osuuden suoraan Kelalle.

Julkisen puolen terveydenhoidollisten menojen seuraaminen on vastaavasti asiakkaan vastuulla. Miksi? Tämän pitäisi olla koko maan tasolla toisin. Täytyisi mielestäni jo nykyisin tietokoneaikana olla niin, että valtio seuraisi tätä.

Kuka seuraa maksukaton kertymistä vanhusten osalta? Kuka seuraa muistiongelmaisten osalta? Jääkö paljon korvauksia saamatta?

Nämä kaksi maksukattoa tulisi myös yhdistää samaksi. Silloin niillä olisi eniten merkitystä paljon näitä palveluita käyttäville.

Kommentoi

Hae Heilistä