Julkaistu    |  Päivitetty 
Anne Aholainen,

Suomalainen peruskoulu on menestystarina

Jos minun pitäisi yksi asia valita pelastettavaksi tästä yhteiskunnasta autiosaarelle, niin se olisi peruskoulu.

Tasa-arvoinen ja laadukas peruskoulu antaa parhaimmillaan kaikille lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat tavoitella omaa ammatillista polkua sekä kasvaa yhteiskunnassa aktiiviseksi kansalaiseksi. Erityisesti jälkimmäistä sivistystä, kriittisellä medialukutaidolla täydennettynä, nyky-yhteiskunta kaipaa.

Pidemmän aikaa minulla on ollut huoli tästä kruununjalokivestä.

Peruskoulu on ollut jatkuvalla dieetillä 90-luvun lamasta asti. Samalla koulutusta on yritetty uudistaa vastaamaan haasteisiin, kuten poikien koulumotivaation kehittämiseen tai digitalisaatioon.

Uudessa opetussuunnitelmassa on hyviä elementtejä uusien taitojen luomiseksi. Uusien työmenetelmien omaksumiseen ja koulutukseen tarvitaan kuitenkin resursseja. Se, että 900 miljoonan leikkauksilla uudistettaisiin koulutusta, on vakava harha.

Leikkauksista johtuen uudistuksesta toteutetaan vain säästöihin kelpaavat elementit, ja se tie johtaa luokkakokojen suurentumiseen ja koulun tukirakenteiden purkuun.

Opettajat eivät ehdi omaksua uuden opetussuunnitelman hienouksia, koska aika menee tulipalojen sammuttamiseen.

Ratkaisut ovat seuraavat: suomen kielen valmistavien luokkien lisääminen siellä, missä on paljon vieraskielisiä oppilaita, oppilaiden tuen tarpeiden huomioiminen varhaisessa vaiheessa, hallitut ryhmäkoot, opetussuunnitelman tulkitseminen realistisesti, edestä johtaminen digitalisaation tiellä sekä koulujen minimivarustetason määrittäminen digitalisaation edistämiseksi.

Jälkimmäinen siksi, että koulujen välillä voi olla suuriakin eroja laitteistossa.

Valtion on tultava vastaan koulutuksen valtionosuuksien kasvattamisessa. Ilman niitä kunnat astuvat tärkeää uudistusta mitätöivälle tielle.

Kommentoi

Hae Heilistä