Julkaistu    |  Päivitetty 
Älkää savustako meitä

Puunpoltto lopetettava kaupungissa

Puunpoltto on lisääntynyt 2000-luvulla,vaikka se oli jo saatu vähenemään muiden lämmitysmuotojen tultua käyttöön.

Puunpolton haittoja on tutkittu 25 vuotta. Puunpoltosta syntyy hiilivetyjä, metaania, mustaa hiiltä ja syöpää aiheuttavia PAH-yhdisteitä ynnä muuta. Nämä hiukkaset aiheuttavat sydän- ja verisuonisairauksia ja syöpää. Ulkoilman hiukkasista 60–70 prosenttia kulkeutuu sisäilmaan hengitettäväksi.

Monet puunpolttolaitteet ovat vanhoja ja aiheuttavat ongelmia. Jotkut jopa lämmittävät pelkällä puulla asuntoalueella. Ihmiset polttavat kuivan puun lisäksi märkää puuta, jota varastoidaan pihalla, sekä roskia, muovia ja ehkä muutakin. Tyynellä ilmalla savut jäävät leijumaan matalalle ja menevät pihoille ja sisätiloihin.

Ohjeiden mukaan puuta käyttävän pitää katsoa tuulen suunta ja välttää polttamasta puuta sellaisella ilmalla kun savu kulkeutuu naapuriin. Kuka seuraa savun kulkua? Nuohous myös pitää tehdä kerran vuodessa. Nyt se jää jokaisen omaan harkintaan.

Meillä on Joensuussa monia kaupunkilähiöitä, joissa on talvella toistuvaa savunhajua ja pienhiukkasia. Ulkona on hankala olla, jos savu haisee ja huoneiden tuuletus jää usein tekemättä, jos savu tulee ikkunasta sisälle.

On todella vastuutonta, että puunpolttoon ei puututa asuntoalueilla, vaikka haitat ovat tiedossa.

Ympäristönsuojelulaki, terveydensuojelulaki ja jätteenhuoltolaki ovat niitä lakeja, joiden pitää suojella asukkaita puunpolton haitoilta. Ympäristö- ja terveysviranomaisten pitää huolehtia siitä, että meillä asukkailla on puhdas ilma, jota hengitämme.

Jos asukas valittaa alueensa puunpolton haitoista, pitäisi alueelle tuoda mittauslaatikko pienhiukkasten mittausta varten. Asukas joutuu pitämään päiväkirjaa savunhajusta ja sen voimakkuudesta useamman viikon ajan.

Tämä prosessi on aika työläs savusta kärsivälle.

Joidenkin tutkijoiden mukaan puunpoltto pitäisi lopettaa tiukkaan rakennetuissa lähiöissä. Ei ole järkevää, että monenlaiset puunpolttolaitteet ovat käytössä asuntoalueilla.

Minä olen samaa mieltä. Ehdotankin puunpolton lopettamista yksityisissä asunnoissa kaupunkialueella, jotta saamme puhtaan ilman.

Tämä lienee monen muunkin toive.

Kommentoi

Hae Heilistä