Julkaistu    |  Päivitetty 
Joel Kerosuo

Vääriä yleistyksiä kristinuskosta

Karjalan Heilissä 5.9. nimimerkillä Sananlaskut julkaistu teksti sisälsi lyhyestä pituudestaan huolimatta valitettavan suuren määrän harhaanjohtavaa kuvausta, joihin on syytä hieman kommentoida. Aikanamme on julkaistu useita kirjoja, joissa pyritään kuvaamaan tiedettä ja sen kehitystä suurelle yleisölle. Ansioistaan huolimatta niissä toistuu usein harmillinen piirre: uskonnon käsittely on kummallista. Kun esimerkiksi ateismia käsitellään vain teoreettisen opin tasolla unohtaen ateististen valtioiden karmaisevan terrorin, uskontoa lähestytäänkin yksittäisten historiallisten esimerkkien perusteella – usein virheellisesti kuvattuna. Näin myös kirjoittaja seuraa tämän trendin kahta piirrettä: nostaa esiin uskonnon suhteen väkivaltaan ja tieteeseen.

On selvää, että kristityksi itseään kutsuvat ja joskus kirkon nimissä on tehty historiassa monenlaisia vääryyksiä. Usein historian tapahtumia valistuksen jälkeen kuitenkin liioiteltiin. Todellisuudessa esimerkiksi Ranskan vallankumouksen myötä terrorisoitiin ihmisiä jopa muutamissa päivissä enemmän kuin edes Espanjan valtiollinen inkvisitio satojen vuosien aikana. Espanjan inkvisition kuvaukset sisältävät hurjasti liioitteluja, joilla usein oli Euroopan politiikkaan liittyvä merkitys. Inkvisitiot eivät myöskään olleet erityisen tiedevastaisia. Ne kirjat, joita haluttiin polttaa, olivat enimmäkseen protestanttien kirjoituksia ja pornografista aineistoa. Kirkon piirissä tehtyjä vääryyksiä ei tule kiistää, mutta usein erityisesti inkvisition väkivaltakuvaukset ovat täysin suhteettomia. Saati, että ne tulisi olla jotenkin olennaisella paikalla, kun pyritään opettamaan kristinuskon ydintä ja historiaa.

Toinen toistuva väärä yleistys koskee kirkon suhdetta tieteeseen. Kirkko oli satojen vuosien ajan tieteen suuri tukija. Samalla tiedemiehet olivat usein myös ”kirkonmiehiä”. Jos haluaa oikeasti tutustua teemaan ja katsoa vääristyneiden yleistysten yli, voi lukea esimerkiksi Harvard University Pressin suomennetun kirjan Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta (Kirjapaja 2015). Kirjassa oman alansa asiantuntijat käsittelevät useita kirjoittajan mainitsemia teemoja ja osoittavat ne myyteiksi. Kirja keskittyy erityisesti uskonnon ja tieteen suhteesta oleviin vääriin käsityksiin.

Kommentoi

Hae Heilistä