Julkaistu    |  Päivitetty 
Häätökö edessä?

Kielto lisää salatupakointia

Joensuun Kotien kohteissa järjestetään kyselyjä tupakoinnista, ja esimerkiksi meidän kohteessa 104 asukkaasta 93:sta puolsi, että tilanne saa säilyä nykyisellään.

Minne hävisi adressi? Tuli kielto.

Tässä asiassa koetaan syrjintää ja pakotetaan vuokralaiset etsimään asuntoa jostakin korvesta, jotta saisi tupakoida.

Tahdotaanko häätää ja viedä oikeus kaupungin vuokra-asuntoihin tupakoivilta ihmisiltä?

Tupakointikielto lisää salatupakointia ja sitä myöten tulipalovaaraa. Pitäisi jakaa pihapiirin talot savuttomiin ja savullisille, jotta tasavertaisuus säilyy.

Miksi päätös tuli kymmenen ihmisen takia, kun 93 vastusti kieltoa?

Kommentoi

Hae Heilistä