Julkaistu    |  Päivitetty 
Eero Reijonen

Sote ei ratkea kapinoimalla

Siun soten taloustilanteesta on käyty julkisuudessa vilkasta keskustelua. Asiasta ovat uutisoineet niin YLE kuin Karjalainenkin. Lisäksi Siun soten työntekijät ovat ottaneet kantaa suunniteltuihin säätöihin mielipidepalstoilla.

Olin itse ohjausryhmän puheenjohtajana, kun kunnat ja silloinen sairaanhoitopiiri valmistelivat Siun sotea. Silloin oli selkeänä tavoitteena saada etuja siitä, että palvelut tehdään suurempana yksikkönä. Eikä tuo etu tarkoittanut pelkkää euromääräistä säästöä. Tavoitteena oli saada hillittyä kulujen kasvua. Sama tavoite on valtakunnan tasolla sote- ja maakuntauudistuksessa.

Täysin selvää on, että jos palveluiden käyttö kasvaa, kasvavat myös kustannukset. Näin on käynyt Siun sotessa. Siun soten talous on kuntien käsissä. Kunnat määrittelevät omistajaohjauksen kautta Siun sotella käytössä olevat rahat.

Nyt Siun sotella näyttää olevan edessään säästötarpeita 20 miljoonan euron edestä. Tämä yhtälö ei ole helppo ratkaistavaksi, mutta onneksi operatiivisella ja luottamushenkilöjohdolla on lehtitietojen mukaan ratkaisumalleja, joilla vajetta saadaan katettua. Se on joka tapauksessa varmaa, että lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan Siun sotessa.

Oman kokemukseni mukaan Siun soten henkilöstö on erittäin motivoitunutta ja osaavaa. Henkilöstö on myös ollut esimerkillisesti mukana kehittämistyössä ja taloustilanteen korjaamisessa, vaikka se on vaatinut venymistä. Haluan kiittää tästä kaikkia Siun soten työntekijöitä.

Tiukassa paineessa toimiminen uuvuttaa sekä kasvavan työtaakan alla työskentelevän sairaanhoitajan että entisestään tiukentuvan kuntatalouden kanssa tuskailevan kuntapäättäjän.

Mielipidekirjoituksissa lietsottuun kapinaan ei kuitenkaan kannata ryhtyä. Asiat ratkaistaan hyvällä yhteistyöllä ja sovittelemalla. Tätä samaa työtä tehdään nyt valtakunnan sote- ja maakuntauudistuksen kanssa. Tiukatkin solmut aukeavat, kun työtä tehdään yhdessä ja huolella. Kapina ei siinä työssä auta.

Kommentoi

Hae Heilistä