Julkaistu    |  Päivitetty 
Jorma Kinnunen

Tarpeettomuus masentaa

Suomessa käsitellään tutkimusten mukaan kaikkia ikäihmisiä samanlaisena harmaana massana. Vuodet eivät kohtele meitä ikääntyneitä kuitenkaan samalla tavalla fyysisesti eikä henkisesti.

Monet meistä ovat virkeitä, hyväkuntoisia ja mukana monenlaisessa toiminnassa. Yksinäisyys ja tarpeettomuuden tuntu ovat pahimpia lamauttajia iäkkäälle väestölle.

Kyllähän samoin tuntevat myös monet nuoretkin ihmiset, esimerkiksi työttömät. Osattomuus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, sosiaalisista suhteista, taloudellisista resusseista ja mahdollisuudesta liikkua elinympäristössään ovat suurimpia masennuksen aiheuttajia.

Ikäihmiset pelkäävät myös jäävänsä ilman palveluita tulevaisuudessa.

Suomeen on vaarassa syntyä kahdet hoivamarkkinat. Tavantallaajat ja maksukykyiset saavat aivan eritasoista hoivapalvelua.

Yksinäisyyttä tuntevat iäkkäistä varsinkin monet yksinasujat, lesket ja eronneet. Heidät on saatava yhdistysten, seurojen, omaisten, tuttavien ja naapurien yllyttämänä lähtemään kotoa mukaan erilaiseen toimintaan. Kyllähän se vanha totuus nimittäin on, että ihminen kaipaa ihmisen luo.

Ei toiminnan tarvitse olla mitään virallista ja tiukasti aikatauluihin sidottua. Juttelu ja rupattelu varsikin alussa rentouttaa ja luo hyvän ilmapiirin jatkolle. Hyväkuntoiset ikätoverit ovat avainasemassa mukaan kehottajina ja toiminnan suunnittelijoina.

Kommentoi

Hae Heilistä