Julkaistu    |  Päivitetty 
Anne Vänskä

Kallista valvontaa

Uusi tupakkalaki astui voimaan 15.8.2016. Uudistetun lain tavoitteena on lopettaa ihmisille haitallisten ja riippuvuutta aiheuttavien tupakka- ja muiden nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttö Suomessa.

Uusi tupakkalaki pyrkii tupakoinnin lopettamiseen kolmen tavoitteen kautta: ehkäisemällä tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä, edistämällä tupakkatuotteiden käytön lopettamista sekä suojelemalla väestöä tupakkatuotteiden savulle altistumiselta.

Kansantalouden kannalta erittäin tärkeitä tavoitteita.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että tupakoinnin aiheuttamat terveyshaitat maksoivat Suomelle esimerkiksi vuonna 2012 noin 1,5 miljardia euroa.

Elinkeinoelämän kokonaisvaikutusten kannalta tupakkalainsäädäntö ei kuitenkaan onnistunut. Tupakkatuotteiden käyttöä pyritään uudessa laissa vähentämään uudistamalla tupakkatuotteiden myyntipisteiden valvontamaksuja koskevia määräyksiä. Myyntipisteiden valvontamaksuja perivät kunnat, jotka valvovat tupakkalain noudattamista alueellaan.

Uuden lain mukaan kunnat voivat itse vapaasti määritellä vuosittaisen valvontamaksun, mutta sen suuruutta rajoittavat uudessa tupakkalaissa määritellyt enimmäismäärät.

Uuden lain mukaan valvontamaksu voi vuodessa olla enintään 500 euroa myyntipistettä (kassaa) kohden, jos myymälässä on myynnissä vain tupakkatuotteita ja enintään 1000 euroa per myyntipiste, jos myymälässä myydään lisäksi nikotiininesteitä. Usean kassapisteen myymälöissä valvontamaksut voivat olla siis jopa useita tuhansia euroja vuodessa.

Uuden tupakkalain mukaan kunnat voivat alkaa periä uusia, itse määrittelemiään valvontamaksuja vuoden 2017 alussa. Kuntaliitto on suositellut kunnille enimmäisvalvontamaksujen käyttöönottoa.

Valvonnan kustannuksiin nähden korotus on kohtuuton etenkin pienten myymälöiden kohdalla. On selvää, että kaupat joutuvat siirtämään kustannuksia muihin tuotteisiin, kuten elintarvikkeisiin, mikä on haitallista kuluttajille.

Varsinkin pienissä myymälöissä korkeammat hinnat voivat myös viedä asiakkaita ja näin heikentää osaltaan kannattavuutta. Tupakkatuotteiden poistaminen kokonaan valikoimista voi myös entisestään vähentää asiakkaita.

Tupakan aiheuttamien terveydellisten ongelmien vähentäminen on kansanterveyden ja talouden kannalta tärkeää.

Tupakkatuotteiden myyntiä ei tulisi pyrkiä vähentämään niinkään kuntien valvontamaksujen korotusten, vaan esimerkiksi tupakkatuotteiden entistä voimakkaamman verotuksen kautta. Tällöin hinnankorotukset kohdistuisivat juuri tupakkatuotteisiin, eivätkä päivittäistavarakaupat joutuisi keskenään eriarvoiseen asemaan valvontamaksujen ja tuotteiden hinnoittelun suhteen.

Kuntien valvontamaksuja koskevilla uusilla säädöksillä puututaan myymälöiden väliseen kilpailuun.

On myös pelättävissä, että valvontamaksujen korotus voi johtaa tupakkatuotteiden matkustajatuonnin, verkko-ostamisen ja pimeän katukaupan lisääntymiseen sekä alueelliseen eriarvoisuuteen valvontamaksujen suuruuden suhteen.

Tässä tilanteessa kuntien tulee käyttää vuoden 2017 alusta uuteen tupakkalakiin liittyvää harkintavaltaansa siten, etteivät sen vaikutukset heijastuisi negatiivisesti päivittäistavarakauppiaiden toimintaedellytyksiin ja siten kunnan elinkeinotoimintaympäristöön.

Lainsäätäjän tulisi tarkentaa valvontamaksuihin liittyvää lainsäädäntöä ja tutkia muita keinoja valvontamaksujen noston korvaamiseen.

Kommentoi

Hae Heilistä