Julkaistu    |  Päivitetty 
Ella Partanen

Siun sotesta hyvän mielen työpaikka

Työelämä kuormittaa monen mieltä. Mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyys on ollut kasvussa. Mielenterveyden sairauspoissaolot ovat kasvaneet lähes 50-prosenttia viimeisten vuosien aikana. Mielenterveysongelmat ovatkin suurin yksittäinen syy sairauspoissaoloihin. Jopa puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyssyistä. Tutkimusten mukaan jopa neljännes aikuisista kärsii mielenterveyden ongelmista vuosittain. Silti vain joka toinen uskaltaa puhua niistä työpaikalla.

Mielenterveyssyiden takia suomalainen työelämä menettää vuosittain yli 17 miljoonaa työpäivää. Mielenterveyden häiriöistä johtuvat kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat kokonaisuudessaan noin 11,2 miljardia euroa vuodessa. Kuitenkaan mielenterveysasioista ei uskalleta puhua työpaikoilla eikä mielenterveyden vahvistamiseen kiinnitetä riittävästi huomiota työyhteisöissä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tulee mahdollistaa matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut sekä olla hyvän mielen työpaikka, joka pitää huolta työntekijöidensä mielenterveydestä. Tässä asiassa Siun sote voisi myös näyttää esimerkkiä siinä, että mielenterveyttä voidaan vahvistaa työyhteisöissä. Teinkin aluevaltuutettuna valtuustoaloitteen: Siun sotesta Hyvän mielen työpaikka - Pohjois-Karjalan hyvinvointialue mukaan Mielenturvaa-verkostoon.

Merkittävät työmarkkinajärjestöt, yritykset ja mielenterveyden toimijat ovat perustaneet yhdessä Mielenturvaa-verkoston. Verkoston tavoitteena on tehdä mielenterveyden vahvistamisesta osa jokapäiväistä arkea kaikilla työpaikoilla. Tutkimustietoon pohjautuen verkosto on luonut Mielenturvaa-mallin, joka tarjoaa ratkaisuja hyvän mielenterveyden tukemiseen työpaikoilla. Mallin mukaisilla toimilla parannetaan työhyvinvointia ja vähennetään mielenterveysperustaisia sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyseläkkeitä. Kaikkea ei tarvitse keksiä itse, vaan voidaan ottaa näitä hyväksi havaittuja malleja myös meille tänne käyttöön.

Kommentoi

Hae Heilistä