Kolumni
Julkaistu    |  Päivitetty 
Saara Sahlstén

Saako päiväkodissa seksuaalikasvatusta?

Elämme historiallista vuotta! Uudessa valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa nimittäin velvoitetaan tukemaan lasten seksuaalista kehitystä. VaSu on se ohjekirja, jonka pohjalta lapsiamme kasvatetaan kaikissa Suomen päivähoitopaikoissa Naantalista Utsjoelle.

On pitkän työn tulos, että viimein opetushallitusta myöten tiedostetaan varhaisvuosista alkavan seksuaalikasvatuksen tärkeys. Asian etenemistä on hidastanut myös usein väärinymmärretty seksuaalisuuden käsite. Vähitellen meille kuitenkin on tullut tutuksi, että seksuaalisuus on paljon laajempi asia kuin seksi. Seksi ei kuulu lapsille, mutta seksuaalisuus on ihmisessä läsnä jatkuvasti. Kehdosta kiikkutuoliin ja vauvasta vaariin.

Pienten lasten seksuaalisuus on uteliasta, iloista ja tutkiskelevaa. Lapsia kiinnostavat omat ja toisten kehot, pissakakkajutut ja ensimmäiset ihastukset. Luonteva uteliaisuus on mitä parhain hetki myös oppimiselle. Kehon toimintoja ja tunnetaitoja on hyödyllistä opetella ohjatusti. Samalla lapset oppivat rajojen ja sopivien tapojen tunnistamista. Kehotunnetaidot ovat paras tie itsestä ja toisista huolehtimiseen sekä turvataitojen oppimiseen.

Kehon toiminnoista puhuminen on usein myös paljon helpompaa alle kouluikäisten kuin esimerkiksi murrosikäisten kanssa. Jos ihmettelet kolmivuotiaan kanssa ihmisten lisääntymistä kuvakirjasta, hän on luultavasti mutkattoman kiinnostunut. Hän voi kysellä hyviä kysymyksiä ja tutkia kuvia tarkasti. Sitten leikit jatkuvat tuttuun tapaan.

Jos taas otat ensimmäistä kertaa sukuelimet, hedelmöittymisen ja synnytyksen puheeksi kouluikäisen kanssa, hän on todennäköisesti kiusaantunut. Aihe voi tuntua vastenmieliseltä, eikä hän todellakaan halua kuulla siitä ainakaan sinulta. Ainakaan, jos aiheista ei ole puhuttu ennen.

Varhaiskasvatuksessa opetellaan elämän olennaisia perusasioita. Esimerkiksi omatoimisuutta, kaveritaitoja ja kynän käyttöä. Yhtä lailla kehoon, tunteisiin ja omiin oikeuksiin liittyvät asiat ovat opittavia taitoja. Jos lapsi oppii kunnioittamaan itseään ja muita jo alle kouluikäisenä, lisää se hyvinvointia ja turvallisuutta elämässä monella mittarilla.

On todella arvokasta, että VaSu velvoittaa ammattilaisia tukemaan lasten ikätasoista seksuaalista kehitystä. Etenkin kun varhaiskasvatukseen osallistuu yli 80 prosenttia lapsista. Pikkulapset sosiaalistuvat tehokkaasti ympäristönsä tapakulttuuriin, arvoihin ja asenteisiin. Vaikka alle kouluikäisen seksuaalisuus on aivan erilaista kuin nuoren tai aikuisen, niin perusta myöhemmän elämän seksuaalisuudelle muodostuu varhaislapsuudessa.

Jos seksuaalikasvatus alkaa jatkossa toteutua VaSun mukaisesti yhtenä luontevana päivähoitoarjen osana myös Joensuussa, niin uskallan väittää, että tulevaisuudessa meillä on nykyistä huomattavasti vähemmän seksuaalirikoksia. Sekä ylipäätään ihmisiä, jotka kipuilevat häpeän, huonon itsetunnon ja ihmissuhdeongelmien kanssa. Hyvä pohjatyö kantaa usein häkellyttävän pitkälle.

Kommentoi

Hae Heilistä