Kolumni
Julkaistu    |  Päivitetty 
Hanna-Mari Lappalainen

Toisen oikeus ei ole toiselta pois

”Tasa-arvoa on, että kaikilla on oikeus mielipiteisiin ja myös niiden ilmaisuun!” totesi eräs rouva Pride-viikkoon liittyvän uutisen yhteydessä Facebookissa. Samassa viestissä hän ihmetteli, että nykyisin ei saa esittää omaa mielipidettään ilman, että joku pahoittaa mielensä.

Monien mielestä ei ole olemassa oikeita tai vääriä mielipiteitä, mikä on ehkä tavallaan totta. Mielipiteitä voidaan kuitenkin tarkastella ja arvioida nykyisen länsimaisen moraalitajun sekä mielipiteen mahdollisten tavoitteiden näkökulmasta.

Usein juuri politiikasta käyty keskustelu johtaa ihmettelyyn siitä, miksi kaikkien mielipiteitä ei voi suvaita – eikös suvaitsevaisten pitäisi suvaita kaikkea, myös suvaitsemattomuutta?

Kysymykseen on kuitenkin olemassa melko yksinkertainen vastaus, jonka pohjimmaisesta ajatuksesta ei ole vieläkään tullut valtavirtaa, ainakaan riittävästi: Mikäli ihminen vaatii muilta oman suvaitsemattomuutensa suvaitsemista, hän vaatii itselleen samalla etuoikeutta syrjiä muita. Kyseessä on suvaitsevaisuusparadoksi, jonka toi esille filosofi Karl Popper jo vuonna 1945 teoksessaan Avoin yhteiskunta ja sen viholliset.

Suvaitsevaisuusparadoksin ydin on siinä, että jos suvaitsevaista yhteiskuntaa ei suojella suvaitsemattomilta, suvaitsevaiset tulevat häviämään ja sen myötä myös suvaitsevaisuus itse.

Suvaitsemattomuutta voidaan suvaita tiettyyn pisteeseen saakka, mutta ei rajattomasti, sillä silloin mitään ei voisi kritisoida eikä mikään näin ollen myöskään muuttuisi – loputon suvaitsemattomuuden suvaitseminen siis poistaa pohjan kehitykseltä.

Viime aikoina Pride-viikon lisäksi myös ympäri Suomea järjestetty Tissiflashmob on kirvoittanut kärkkäitä mielipiteitä. Asialle on naureskeltu ja irvailtu, sillä moni kokee vastaavanlaiset kannanotot turhiksi. On kuitenkin takapajuista ajatella, että yhteiskuntamme olisi valmis juuri nyt tällaisena kuin se on; se ei tule olemaan koskaan valmis, ja edistys puolestaan vaatii aina tekoja ja avointa keskustelukulttuuria.

Eriäviä mielipiteitä tulee aina olemaan ja näin pitääkin olla, eikä kyse ole suinkaan siitä, ettäkö tietyt mielipiteet pitäisi vaientaa. Kyse on pikemminkin siitä, että ihmisellä on oikeus elää tavoitellen omia arvojaan mahdollisimman pitkälle siten, ettei hän kuitenkaan samalla polje muiden vapauksia. Myös Unescon suvaitsevaisuuden periaatteissa mainitaan, että suvaitsevaisuus on toisten yleismaailmallisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tunnustamista, ja se merkitsee myös ahdasmielisyyden torjumista.

Esimerkiksi koko Free the nipple -kampanjan tavoitteena ei suinkaan ole yläosattomissa kulkeminen missä ja milloin tahansa, vaan se, että kullakin ihmisellä on sukupuolesta riippumatta oikeus samanlaisiin asioihin. Sen ei pitäisi olla keneltäkään muulta pois.

Tästäkin asiasta voi toki olla vastakkaista mieltä, mutta silloin ei ole syytä ihmetellä, jos joku ei mielipidettä suvaitse – sen tavoitteenahan on polkea toisten oikeuksia, toisin kuin itse alkuperäisen asian.

Kommentoi

Hae Heilistä