Kolumni
Julkaistu    |  Päivitetty 
Pyry Pöyhtäri

Ei nimi tietä pahenna

Sanotaan, että nimi on enne. Vanhemmat joutuvat miettimään positiivisia ja negatiivisia mielleyhtymiä, kun lapselle valitaan nimeä. Tilanne kuitenkin mutkistuu, kun henkilöiden sijaan pitäisikin nimetä paikkoja.

Suomessa valtaosa virallisista paikannimistä syntyy kunnissa. Paikkojen ristijöitä on kuitenkin moneen lähtöön: monessa kunnassa ei ole ollenkaan nimistönsuunnitteluun erikoistunutta työntekijää tai toimielintä. Joensuussa tilanne on toisenlainen, sillä muun muassa asemakaavaan hyväksyttävien nimien suunnittelusta vastaa katunimitoimikunta.

Tutkin pro gradu -tutkielmassani Karhunmäen asuinalueen nimistöä ja erityisesti asukkaiden suhtautumista alueen nimistöön. Keräsin karhunmäkeläisiltä tietoja kyselyn avulla, ja haastattelin myös katunimitoimikunnan jäseniä. Karhunmäkeläisten vastauksissa käsitellään erityisesti alueen kadunnimiä. Monille asuinalueille tyypilliseen tapaan Karhunmäen nimistö on jaettu aihepiirien mukaan erilaisiin alueisiin. Moni varmasti mieltää esimerkiksi karhuaiheiset nimet erottamattomaksi osaksi Karhunmäkeä – onhan alueen asutus lähtenyt leviämään aikanaan juuri Karhun suvun mailta.

Kyselyssä asukkaat saivat mainita kolme mieluisinta ja epämieluisinta nimeä. Karhuaiheiset nimet olivat kyselyyn vastanneiden karhunmäkeläisten keskuudessa suosittuja, ja mieluisimpien nimien joukossa olikin lähinnä karhuaiheisia nimiä.

Suosituimman nimen titteli meni Talviunentielle. Vaikka karhuihin liittyy monenlaisia mielleyhtymiä, useat vastaajat pitivät erityisesti karhujen harmitonta puolta korostavista nimistä.

Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Karhuvaarintie, Pentuepolku ja tähtikuviosta nimensä saanut Pikkukarhuntie.

Vaikka karhuaiheiset nimet ovatkin kyselyn perusteella monen karhunmäkeläisen mieleen, alueella on myös muihin aihepiireihin liittyviä nimiä.

Karhunmäellä on jonkin verran esimerkiksi suunnistusaiheista nimistöä sekä ministeri Antti Kukkoseen ja hänen perheeseensä liittyvää nimistöä. Suhtautuminen näihin nimiaiheisiin oli kyselyssä vaihtelevaa: useimmat vastaajat pitivät Kukkoseen liittyvistä nimistä, mutta suunnistusaiheinen nimistö sai risuja monilta vastaajilta.

Kukkoseen liittyvät nimet miellettiin Karhunmäelle sopiviksi, mutta suunnistusnimiä pidettiin irrallisina. Epämieluisimpien nimien kärjessä keikkuivatkin Viteliköntie, Hatelikontie ja Suppakuja.

Nimen miellyttävyys on vain yksi paikannimen piirre. Tärkeää on myös, että nimi on helposti paikannettavissa.

Eräs vastaaja kertoi, että Karhunmäelle pyrkivä vieras oli ajanut toiselle puolelle kaupunkia, koska hän oli mielessään sijoittanut Marjakarhuntien Marjalaan.

On erityisen tärkeää, että myös pelastustoimen työntekijät löytävät nopeasti paikalle. Siksi paikannimien tulisi muodostaa yhtenäisiä ja toisistaan erottuvia kokonaisuuksia. Vaikka nimet jakavatkin usein mielipiteitä, monipuolinen paikannimistö on kaikkien etu.

Kommentoi

Hae Heilistä