Kolumni
Julkaistu    |  Päivitetty 
Juni Sinkkonen

Oodi eteville ehdokkaille

Kuntavaalien lähestyessä ehdokkaat etsivät näkyvyyttä ja kannatusta yhä kiihkeämmin. Nyt onkin oiva aika tarkkailla, millaista taituruutta ja kohteliaisuutta ehdokkaat oman kantansa ilmaisemisessa ja sen perustelemisessa ilmentävät. Vuorovaikutustaidot kun ovat poliittisen päätöksenteon ytimessä.

Ajattelutavan ja argumentoinnin kypsyyttä voi nähdäkseni mitata osin sillä, kuinka yksilö vuorovaikuttaa omista piirteistään poikkeavien ihmisten kanssa ja miten hän perustelee näkökantojaan. Pelon ja vihan lietsominen herättää kysymyksen, onko ihmisellä joitakin epävarmuuksia, joita hän haluaa selättää. Kun omat pelot ja epäilykset tulvivat yli, saattavat ne tihkua maailmaan muiden ihmisten alentamisen ja kiusaamisen muodossa.

Erilaisuuden – oli se sitten uskontoon, sukupuoleen, etnisyyteen tai muuhun liittyvää – maalaaminen uhkakuvaksi kertoo kenties myös naiivista halusta elää yksitotisessa maailmassa, jossa kaikki on samaa vanhaa ja yksipuolista. Se on kuin plantaasiviljelmä, jossa tiettyä viljelykasvia näkyy silmänkantamattomiin. Ei monimuotoisuutta, ei kukkien ja lintujen väriloistoa. Vain yksinäisen tuulen ujellus hehtaari toisensa perään.

Keskustelun vaientaminen asiattomuuksilla ja epäolennaisiin henkilökohtaisuuksiin menemällä ei ole vain epäkypsää käytöstä, vaan se on myös demokratian murentamista mikrotasolla. Se on halua turvata omalle pienelle heimolle etuoikeuksia ja takoa pelon maailma muille. Vihapuheesta on kovin lyhyt matka hirmutekoihin. Tästä meillä on Joensuussa parinkymmenen vuoden takainen, kipeä esimerkki kun uusnatsit terrorisoivat tavallisten ihmisten elämää.

Kärsivällinen kuunteleminen ja pyrkimys ymmärtää erilaisia näkemyksiä, harkitusti oman kantansa perustellen, ilmentää sen sijaan ajattelun ja kommunikoinnin kypsyyttä. Haluaisinkin antaa tässä aplodit kaikille niille asiallisille, keskusteluja aidosti eteenpäin vieville ehdokkaille, joiden kyky myötätuntoon ulottuu oman navan seutua laajemmalle. He luovat maailmaa, jossa omaa etua tavoitellessakaan ei tarvitse talloa muita jalkoihinsa. Kuten joku viisas kerran sanoi, kaikkein suurinta rohkeutta ja vahvuutta vaatii yhteiskunnan heikoimpien jäsenten puolustaminen.

Haluan asua Joensuussa, jossa julkinen keskustelu ilman ala-arvoista argumentointia on normaalia. Uskon, että niin valtaosa muistakin joensuulaisista. Äänten kalastelu halvoilla, menneen maailmanjärjestyksen menettelytavoilla, kuten muiden haukkumisella ja tieteellisten tosiasioiden kieltämisellä, on väsähtänyt, poliittisen argumentoinnin alekorista napattu käytäntö.

Päätöksenteko kuntatasolla vaatii tekijöiltään myötätuntoa, moninaisuuden ymmärtämistä sekä halua olla muidenkin kuin oman pienen heimonsa puolella. Ei siis tyydytä ala-arvoiseen käytökseen, vaan pidetään äänestämällä yhdessä huolta siitä, että tulevat kuntatason päättäjämme sopivat tehtäviinsä kuin nappi silmään!

Kommentoi

Hae Heilistä