Kolumni
Julkaistu    |  Päivitetty 
Jouni Mäkkeli

Kevytautot - uhka vai mahdollisuus?

Eduskunta hyväksyi viime vuoden joulukuussa lakiesityksen kevytautoista.

Uuden lain on määrä astua voimaan tämän vuoden marraskuussa. Laki mahdollistaa nopeusrajoitetun auton kuljettamisen 15-vuotiaalle, vähintään AM-luokan ajokortin omaavalle kuljettajalle. Eduskunnan hyväksymä esitys jakaa ihmisten mielipiteitä kuin rusinat maksalaatikossa  –  puolesta ja vastaan.

Mopoautoilun suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja samaan tahtiin myös väittely niiden liikenneturvallisuudesta tai pikemminkin sen puutteesta. Heinänteko järjellä ajatellen uudet kevytautot voivat olla turvallisempia ajoneuvoja kuljettajalle kuin mopoautot. Toisaalta tilastot osoittavat mopoauto-onnettomuuksien henkilövahinkojen olleen yleensä lieviä.

Kevytautojen nopeus on tarkoitus rajoittaa 60 km/h, joka taas sujuvoittaa liikennettä, mutta kuljettajan kokemattomuus, auton suurempi massa ja nopeus puolestaan lisäävät onnettomuusriskiä huomattavasti.

Oma mielipiteeni tulevasta laista on varovaisen myönteinen: Ehkä hyvä, kai?

Sallimalla rajoitetut henkilöautot liikenteeseen ministeri Berner haluaa mahdollistaa nuorille erilaisia liikkumistottumuksia ja parantaa nuorten liikenneturvallisuutta.

Vaikka kevytautoissa onkin enemmän kolariturvallisuutta edistävää tekniikkaa, ei se yksistään ratkaise liikenneturvallisuuden kannalta yhtään mitään.

Kuljettajan valmiudet riskien tunnistamiseen, oman ajotilan hallintaan ja osaamiseen ovat edelleen ratkaisevia tekijöitä liikenteessä. Ehkä juuri mopoauton suojattomuus kuljettajalle ja pienemmät nopeudet ovatkin selitys lieville henkilövahingoille.

Päättäjät pelaavat uhkarohkeaa peliä, jos kevytautojen kuljettajille sallitaan nykyisenlaiset edellytykset kuljettaa autoa. Tällä hetkellä mopoauton kuljettajalta vaaditaan vain pakollinen neljän tunnin teoriaopetus, teoria- ja ajokoe. Mopoauto ja kevytauto ovat ajo-ominaisuuksiltaan, tekniikaltaan, nopeudeltaan ja massaltaan täysin erilaisia ajoneuvoja.

Olisi edesvastuutonta laskea nuori liikenteeseen nykyisillä, lähes nollalinjan opetusmäärillä. 15-vuotias ei ole kykenevä toimimaan vastuullisena kuljettajana ilman riittävää määrää tehokasta ja ammattimaista opetusta. Takapenkkiläisten luoma sosiaalinen paine tai auton tekniikan luoma, vääristynyt turvallisuuden tunne, tulevat lopettamaan monen aloittelevan autoilijan uran ennenaikaisesti.

Nuorten mahdollisuudet liikkuvuuteen on turvattava, mutta kyllä sitä ennenkin on selvitty. Lehtosen Liikenne kulki, ja jos latu oli ummessa, otettiin apuun Järviset.

Kommentoi

Hae Heilistä