Kolumni
Julkaistu    |  Päivitetty 
Juni Sinkkonen

Ääni elämän puolesta

Kuinka paljon sinulle pitäisi maksaa siitä, että antaisit leikata puolet sydämestäsi pois? Voisit saada hetkeksi tolkuttomasti rahaa, mutta elämäsi loppuisi pian ja kivuliaasti. Myös läheisesi jäisivät suremaan.

Miksi pyydän sinua pohtimaan näin kaukaa haetulta tuntuvaa kysymystä? Eihän edellä kuvatun kaltainen tilanne tule monellekaan todennäköisesti koskaan eteen. Paitsi että…

Vaurain osa ihmiskunnasta, mukaan lukien valtaosa suomalaisista, osallistuu tälläkin hetkellä planetaariseen itsemurhaan. Maapallo on ikään kuin laajennettu kehomme. Sen kriittisten toimintojen säilyminen ja vakaus ovat elämämme edellytyksiä. Luontoa tuhoamalla monet ihmiset saavat suuret määrät rahaa ja ylläpitävät holtitonta elintasoa. Raha ei kuitenkaan koskaan kykene korvaamaan selviytymisemme kannalta välttämätöntä elävää luontosysteemiä.

Suomalaisten ylikulutuspäivä on tänä vuonna 31. maaliskuuta. Se on surun päivä. Surun siitä, ettei meillä ole tarpeeksi päättäjiä, jotka kykenisivät toimimaan niin ihmisten kuin muunkin luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi. Surun siitä, että iso osa Suomen kansalaisista ei ole kirittänyt päättäjiä ja muita tahoja, jotta meillä olisi tulevienkin sukupolvien hyvän elämän turvaavia käytäntöjä. Maapallon kaltaisessa suljetussa järjestelmässä ylikulutus tarkoittaa kuolemaa. Annamme hakata monimuotoiset vanhat metsät, saastuttaa vesistömme tehoeläintuotannon takia ja perustaa kaivoksia, jotka silpovat maiseman ja tahraavat sen myrkyillä.

Luonnonsuojelu esitetään toisinaan ideologisena haihatteluna, jonakin ylimääräisenä ja turhana puuhasteluna. Mielenosoittajille saatetaan huudella ”Mee töihin!”. Kuitenkin ekokriisin varjostamana nykyaikana merkityksellisintä työtä on maapallon biofysikaalisten perustoimintojen turvaamisen tavoitteleminen. Toimintojen, jotka ovat välttämättömiä nykyisenkaltaisten elämänmuotojen selviytymisen kannalta. Ilman vakaata ilmastoa, monimuotoisia ekosysteemejä, puhdasta vettä ynnä muita elonkehän ”elimiä” ja ”elintoimintoja” ei ole mahdollisuuksia ylläpitää ihmisyhteiskuntia. Taloudesta, hyvinvoinnista, kehityksestä ja muusta sellaisesta on turha puhua maailmassa, jossa maapallosysteemin elämää ylläpitävät toiminnot ovat pahoin häiriintyneet.

Luonnonsuojelu on sitä, että me suojelemme itse itseämme, toinen toisiamme. Tavoittelemme kukoistusta yhdessä. En tiedä mitään ylevämpää pyrkimystä.

Pian jokaisella meistä on äänestämisen kautta mahdollisuus vaikuttaa ratkaisevasti siihen, jatkammeko kansakuntana kollektiivista itsetuhoa vai seisommeko elämän ja yhteisen kukoistuksen puolella. Myös osallistumalla Joensuun Luontomarssiin lauantaina 18.3. voit tulla osoittamaan tukea monimuotoisen elonkirjon säilyttämiselle ja yhteiselle hyvinvoinnillemme.

Kommentoi

Hae Heilistä