Julkaistu    |  Päivitetty 
Aimo Salonen

Asukasyhdistys: Utrassa nousi huoli taloudesta: Kuinka käy Utran suosittujen ulkoilupaikkojen?

Hallituksen jäsenet Raakel Nuutinen (vasemmalla), Aune Timoskainen, Ossi Asikainen ja Sinikka Puustinen odottavat mitä keväisestä avustustenajosta on tulossa. Hallituksen jäsenet Raakel Nuutinen (vasemmalla), Aune Timoskainen, Ossi Asikainen ja Sinikka Puustinen odottavat mitä keväisestä avustustenajosta on tulossa.

Onko utralaisten huoli aiheellinen?

– Tarkemmin en ota vielä kantaa, koska meillä on hakuaika tulossa, ja päätökset tehdään kevään aikana sen pohjalta, mitä hakemuksia tulee ja miten avustuskriteerienkin mukaan hakemukset kohdentuvat, vastaa Joensuun kaupungin talousjohtaja Satu Huikuri, joka vs. henkilöstö- ja yhteysjohtajan roolissaan on esittelijänä osallisuus- ja vetovoimalautakunnan kokouksissa.

Kyse on kaupungin järjestöavustusten jakouudistuksesta, jossa aiemmin kaupunginhallituksen jakamia avustuksia siirtyy osallisuus- ja vetovoimalautakunnan alueelle. Valmistelijana olleen kansliapäällikkö Jenni Jokelan mukaan henkilöstö- ja yhteysjohtaja tekee keväällä ratkaisut viranhaltijapäätöksellä niiden hakuehtojen mukaisesti, joista lautakunta päätti 15.12.2022.

 

Utran asukasyhdistys otti yhteyttä Karjalan Heilin toimitukseen ja ilmaisi huolensa siitä, miten heidän taloutensa käy, kun avustustenjakoperusteet muuttuivat tämän vuoden alussa.

Yhdistys huolehtii Utransaarten ja Kuhasalon kunnossapidosta ja saa siitä Joensuun kaupunkirakenneyksikön kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisen rahan, asukasyhdistyksen puheenjohtaja Ossi Asikaisen mukaan 13 000 euroa Utransaarista ja 4 000 Kuhasalosta.

Sen sijaan se ei enää saa sitä vuokratukea, jonka se sai aikaisemmin kaupunginhallitukselta.

Utrassa on pelkona, että kun kaikki tuet laitetaan samaan jakoon, yksittäiselle asukasyhdistykselle tuleva kokonaistuki pienenee.

Asikaista huolettaa myös samaan aikaan tullut tilavuokrien nousu runsaalla kahdella eurolla neliö, mikä 200 neliön tiloissa tarkoittaa noin 4 800 euron vuosittaisten menojen nousua.

– Saamme Utransaarten ja Kuhasalon hoidosta tuloja, jotka menevät tämän talon vuokraan, eikä varsinaiseen toimintaan jää enää rahaa, Asikainen kiteyttää Utran vanhalla puukoululla.

 

Kun Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aloitti toimintansa tämän vuoden alussa, sen myönnettäviksi siirtyivät ne avustukset, jotka aikaisemmin kuuluivat Joensuun kaupungin soteneuvottelukunnalla. Jenni Jokelan mukaan kaupunki aloitti omalta osaltaan uudistuksen tekemisen jo syksyllä 2021, ja sitä jatkettiin 2022 yhdistyksiltä saadun palautteen perusteella.

– Yhdistyksillä oli epäselvyyttä muun muassa siitä, mistä mitäkin avustusta kuuluu hakea, ja kaupungilla oli monia eri hakuaikoja ja -tapoja. Rupesimme miettimään prosessia, joka selkeyttää ja helpottaa yhdistysten avustushakemista, Jokela kertoo.

Jokelan mukaan kaupungin avustusmäärärahoja ei ole vähennetty edelliseen vuoteen verrattuna. Asukasosallisuuden avustuksia, joka siis on uusi avustusmuoto, on jaettavissa nyt yhteensä 169 000 euroa.

Palataan kysymykseen, onko utralaisten huoli aiheellinen.

– Utralaisten saama avustussumma määräytyy heidän hakemuksensa perusteella sekä sen, millaisia muita avustusten hakijoita ja hakemuksia lautakunta saa, Jokela vastaa.

 

Vanhalla puukoululla toimii kahvio, jota pyörittää vapaaehtoisten lisäksi kolme palkkatuettua työntekijää. Asukasyhdistyksen hallituksen jäsenten mukaan rahatilanne on juuri nyt heikko senkin takia, että kaupunginhallituksen myöntämät vuokratuet olivat tilillä aiemmin kuin nyt mahdollisesti saatavat tuet, joiden hakuaika siirtyi maaliskuulle.

– Kuun lopussa pitäisi maksaa palkkatuettavien palkat, eikä meillä ole nyt tilillä rahaa. Valtio tietysti maksaa meille tuet jälkikäteen, mutta kun rahat tulevat kuukauden–kahden viiveellä, joudutaan niin sanotusti kirjoittamaan vekseli, jos kuun lopussa ei ole rahaa, Asikainen tiivistää.

– Nytkin on marras- ja joulukuun palkkatuet saamatta, taloudenhoidosta vastaava hallituksen jäsen Sinikka Puustinen toteaa.

 

Hallituksen jäsenet luettelevat toimintoja, joita talolla on: on kerhoja, ikäihmisten tietokonetukea, työharjoittelijoita, kielikokeilua, rikosseuraamuslaitokselta tulevia ihmisiä. Puuroperjantait kokoavat joka viikko kolmisenkymmentä ruokailijaa.

Ossi Asikainen kysyy, miten käy jatkossa Utransaarten kunnossapidon, jos asukasyhdistys kaatuu.

– Sillat ovat alun perin meiltä lähtöisin, ja viimeksi kesällä korjattiin lahonneita kaiteita. Jos meidän toiminta loppuu ja hoito siirtyy kaupungille, ne rapistuu alta vuoden.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä