Julkaistu    |  Päivitetty 

Joensuun kaupunki: Kaupungintalon museohankkeen ratkaisut löytyneet

Joensuun kaupunki: Kaupungintalon museohankkeen ratkaisut löytyneet Marko Puumalainen

Joensuun kaupungintalon museokonseptin muokkaaminen on jatkunut kesäkuussa valtuutetuille esitettyjen ajatusten mukaisesti, tiedottaa Joensuun kaupunki. Suunnittelussa on kaiken aikaa ollut ytimenä vuonna 2020 hyväksytty Sinisen Virran museot -konsepti, jota on jalostettu edelleen.

Tarkentuneita suunnitelmia esiteltiin kaupunginvaltuustolle iltakoulussa 5. syyskuuta. Päivitettyä hankesuunnitelmaa on käyty myös läpi Museoviraston kanssa. Suunnittelussa on otettu huomioon Museoviraston esiin nostamat ongelmakohdat ja löydetty niihin ratkaisut. Iltakoulu antoi luvan jatkovalmisteluun.

Päivitetyssä konseptissa taidemuseon ja Pohjois-Karjalan museon näyttelyt ovat esillä taidemuseon ja kaupungintalon tiloissa. Museoiden sisällöt täydentävät toisiaan ja sisältöjä voidaan yhdistellä. Suunnitelmissa on siirtää Mukulakatu taidemuseolle. Eri toimintojen ja näyttelytilojen tarkempi sijoittelu päätetään jatkosuunnittelun yhteydessä.

Uudessa konseptissa näyttelyesineet sijoitetaan kaupungintalolla vitriineihin, joiden kosteutta voidaan kontrolloida. Näin ollen kaupungintalon suurista rakenteellisista muutoksista on voitu luopua, eikä kaupungintalon taakse Rantapuistoon tarvita lisärakentamista. Myös kaupungintalon sisäpihalle suunniteltu tavarahissi jää pois.

Jatkossa museoiden kokoelmakeskus verstastiloineen tulee keskitetysti yhteen paikkaan keskustan ulkopuolelle. Tämä mahdollistaa taidemuseolla olevien varasto- ja verstastilojen valjastamisen näyttelytoimintaan, jolloin näyttelytilojen nykyinen neliömäärä pysyy ennallaan.

Kaupungintalolle tehtävän remontin kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa sisältäen kaupunginteatterin tekniikan. Summaan ei sisälly näyttelyvitriineitä tai muuta näyttelyihin liittyvää varustusta. Rakennuskustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa pienemmät kuin aiemmin esitetyssä versiossa.

Museoviraston mukaan esille nostetut ongelmakohdat on huomioitu ja saatu ratkaistua hyvin yhteistyössä. Peruskonsepti on nyt myös Museoviraston näkökulmastaan toimiva ja päivitetyn hankesuunnitelman pohjalta voidaan edetä. Jatkosuunnittelussa ja toteutusvaiheessa käydään edelleen vuoropuhelua Museoviraston kanssa muun muassa kaupungintalon tekniikan integrointiin liittyvistä yksityiskohdista.

Kaupungintalo museoksi -hankesuunnitelma etenee syyskuun aikana omistajaohjausjaoston ja kaupunginhallituksen kautta lokakuun valtuuston käsittelyyn.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä