Julkaistu 

Koivuniemenpuistoon rakennetaan uusi toimintapuisto – suunnitteilla muun muassa ääni- ja valotaidetta ja esiintymislava

Kukkilinnanpuisto näyttäisi havainnekuvan mukaan tältä kesäaikaan. Kukkilinnanpuisto näyttäisi havainnekuvan mukaan tältä kesäaikaan.

Joensuun eteläiselle ruutukaavalle Koivuniemenpuistoon rakennetaan ainutlaatuinen toimintapuisto, Kukkilinnunpuisto, kerrotaan Joensuun kaupungilta.

Laajaan, yli kahdeksan hehtaarin puistokokonaisuuteen on suunnitteilla muun muassa ääni- ja valotaidetta, skuuttipaikka, köysiratoja, esiintymislava sekä puiden keskellä kulkeva tasapainoilurata ja erityyppisiä niittyjä. Tavoitteena on luoda Joensuun keskustaan ympärivuotinen virkistyspaikka, joka palvelee niin kaupunkilaisia kuin matkailijoitakin.

Joensuulaiset ovat jo usean vuoden ajan toivoneet toiminnallisen puiston rakentamista kaupunkiin. Kukkilinnunpuisto on mittava suunnittelu- ja rakennusprojekti, jonka toteuttaminen vie useamman vuoden. Puiston suunnittelu on aloitettu jo vuonna 2021 kartoittamalla kaupunkilaisten, yritysten sekä muiden sidosryhmien toiveita puiston sijainnista ja mieluisista toiminnoista.

– Kukkilinnunpuistoon on haettu elämyksellisyyttä ja erottuvuutta. Haluamme tehdä Joensuuhun sellaisen toimintapuiston, jota ei muualta löydy. Suunnittelussa on huomioitu kyselyissä ja työpajoissa esiin nousseet toiveet kuten labyrintti, vesisuihkut, oleskelupaikat, kioski, Pielisjoen korostaminen ja paikallisten taiteilijoiden mukaan ottaminen, puistosuunnittelija Paula Lamminsalo kertoo.

Puiston suunnittelussa on huomioitu aluetta ympäröivä luonto ja maisemalliset arvot sekä Koivuniemenpuiston rooli kaupunkilaisille tärkeänä virkistysalueena.

– Kirkon ympärille jää jatkossakin avointa tilaa, ja puistosta avautuvat maisemat vastarannalle Penttilään. Tarkoitus ei ole rakentaa aluetta tukkoon, vaan puisto on suunniteltu istumaan ympäröivään luontoon. Joitakin yksittäisiä puita joudutaan poistamaan, mutta vastaavasti uusia puita, pensaita sekä niittyalueita istutetaan, Lamminsalo sanoo.

Kukkilinnunpuisto jakaantuu erilaisiin teemallisiin osa-alueisiin, joita yhdistää Pielisjoen rannalla kulkeva puistoraitti sekä kukkilinnun puistoon jättämät jäljet. Puistosta löytyy tilaa niin rauhalliseen oleskeluun kuin riehakkaaseen leikkiin ja pelaamiseen, hiihtoa ja mäenlaskua unohtamatta.
Puiston nimi ja teema juontavat juurensa karjalasta. Kukkilintu on myyttinen karjalainen lintu, jota pidetään valon, rakkauden ja onnen symbolina.

– Joensuun Kukkilinnunpuistossa karjalaista symboliikkaa sovelletaan modernilla otteella. Kukkilintu näkyy esimerkiksi puiston opastetauluissa, valaistuksessa tai kivetysten ladontamalleissa, Lamminsalo kertoo.

– Myös paikallinen historia tulee näkymään puistossa. Olemme selvittäneet saisiko puiston rakentamisessa hyödynnettyä Pielisjoesta nostettuja uppotukkeja, Lamminsalo jatkaa.

Suurta Kukkilinnunpuistoa rakennetaan vaiheittain. Puistosta on tehty alustavat suunnitelmat, joita käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa tiistaina 10.5. Mikäli lautakunta näyttää suunnitelmille vihreää valoa, voidaan puiston tarkempi suunnittelu käynnistää.

Puiston tarkemmat suunnitelmat ja rakentaminen tehdään vaiheittain. Tavoitteena on, että ensimmäistä osaa päästäisiin rakentamaan keväällä 2023.

– Tarkempi rakentamisen aikataulu riippuu puistolle myönnettävästä rahoituksesta. Toiveena on, että puisto saataisiin valmiiksi muutamassa vuodessa, Lamminsalo toteaa.

Puistosuunnitelmia esitellään torstaina 5. toukokuuta kello 17 kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa. Linkki tilaisuuteen ja puiston tarkemmat suunnitelmat löytyvät osoitteesta joensuu.fi/kukkilinnunpuisto.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa jälkeenpäin kahden viikon ajan.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä