Julkaistu    |  Päivitetty 

Kiihtelysvaaran kirkon luonnoksista paljon palautetta

Kiihtelysvaaran uuden kirkon on määrä olla monitoimikirkko, joka kuitenkin jatkaa suomalaista ristikirkkoperinnettä. Kuva: Luo arkkitehdit Oy Kiihtelysvaaran uuden kirkon on määrä olla monitoimikirkko, joka kuitenkin jatkaa suomalaista ristikirkkoperinnettä. Kuva: Luo arkkitehdit Oy
Kiihtelysvaaran uuden kirkon luonnoksista on saatu runsaasti palautetta, tiedottaa Joensuun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymä keräsi tammikuussa uuden kirkon luonnoksista seurakuntalaisten ideoita ja ehdotuksia jatkosuunnittelun tueksi.

Vastauksia tuli noin kuusikymmentä kappaletta. Kirkon rakennustoimikunta tulee käymään arkkitehdin kanssa ehdotukset läpi ja ottaa ne huomioon jatkosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

Ehdotusten lisäksi joukossa oli seurakuntayhtymän mukaan sekä positiivista että kriittistä palautetta luonnoksista. Kriittinen palaute kohdistui pääosin siihen, että arkkitehdin suunnittelema kirkko ei ole julkisivultaan samannäköinen kuin vanha Kiihtelysvaaran kirkko.

Osa vastaajista koki, että Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä olisi projektin alusta alkaen luvannut rakentaa Kiihtelysvaaraan entisennäköisen kirkon.

– Seurakuntayhtymässä ymmärretään, että tunneside vanhaan kirkkoon on monelle erittäin tärkeä. Myös hankesuunnitelmaa laatinut työryhmä keskusteli aikanaan vanhan kirkon mallista yhtenä vaihtoehtona, seurakuntayhtymästä sanotaan.

– Kesäkuussa 2020 hyväksytyssä hankesuunnitelmassa kuitenkin todetaan, että ”Saman katon alle -pääperiaatteen toteutumiseksi hankkeen seuraavassa vaiheessa tulee selvittää vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen kautta toiminnan kannalta toimivin ratkaisu”.

Seurakuntayhtymän mukaan sopimusta entisenkaltaisesta ulkonäöstä ei ole missään vaiheessa tehty.

– Nykyisessä suunnitelmassa on pyritty huomioimaan seurakuntalaisten toive puisesta ristikirkosta niin hyvin, kuin se on ollut mahdollista kaikki hankkeen reunaehdot huomioiden, seurakuntayhtymän tiedotteessa sanotaan.

Arkkitehdin laatimista kolmesta vaihtoehdosta maisemallisen ristikirkon luonnoksen kannalla ovat olleet sekä Vaara-Karjalan seurakuntaneuvosto että Joensuun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto.

Kiihtelysvaaran uuden kirkon suunnittelijaksi valittiin maaliskuussa 2021 Luo arkkitehdit Oy. Hankkeen päävastuullinen arkkitehti on Riikka Kuittinen, joka toimii tiiviissä yhteistyössä kirkon rakennustoimikunnan kanssa.

Uuden kirkon luonnos pyritään saamaan valmiiksi kevään 2022 aikana, jonka jälkeen se tullaan käsittelemään Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän päätöksentekoelimissä. Tavoitteena on käynnistää rakennustyöt kevään 2023 aikana.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä