Julkaistu    |  Päivitetty 
Hanna-Mari Lappalainen

Voimistelun iloa ja uuden oppimista

Rytminen voimistelu parantaa muun muassa motorisia taitoja ja kokonaisliikkuvuutta. Kuva viime vuoden Special Olympics -kilpailujen harjoituksista marraskuulta. Kuva: Suomen Voimisteluliitto / Vilma Pekkala Rytminen voimistelu parantaa muun muassa motorisia taitoja ja kokonaisliikkuvuutta. Kuva viime vuoden Special Olympics -kilpailujen harjoituksista marraskuulta. Kuva: Suomen Voimisteluliitto / Vilma Pekkala

Joensuun Katajan voimistelujaosto aloittaa helmikuussa uuden soveltavan rytmisen voimistelun ryhmän. Ryhmä on suunnattu erityisryhmille eli lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on kömpelyyttä tai vaikeutta liikkumisessa, oppimisessa, hahmottamisessa tai sosiaalisissa tilanteissa.

– Tällaisia vaikeuksia voi olla esimerkiksi, jos on downin syndrooma, monimuotoinen kehityshäiriö tai dysfasia. Emme lähteneet rajaamaan kohderyhmää sen tarkemmin. Harrastajien tulee olla vähintään 8-vuotiaita, mutta mitään yläikärajaa ei ole, kertovat soveltavan rytmisen voimistelun ryhmän ohjaajat Ella Ristimäki ja Noora Kantola.

 

Soveltavan rytmisen voimistelun ryhmä on ensimmäinen laatuaan Itä-Suomessa, eivätkä vastaavat ryhmät ole tavattoman yleisiä vielä muuallakaan Suomessa: Voimisteluliiton mukaan toimintaa on tarjolla tällä hetkellä noin kymmenessä seurassa.

Liikuntalain uudistuttua vuonna 2015 on liikunnan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa korostettu entistä enemmän. Liikkumisen on oltava yhtä mahdollista kaikille toimintakyvyn rajoitteista huolimatta.

– Katajan ryhmä sai alkunsa meidän omasta aloitteestamme. Opiskelemme molemmat erityisopettajiksi, ja erityislapset ja erityispedagogiikka ovat lähellä sydäntämme, joten meille on ollut tosi tärkeää päästä perustamaan tällaista ryhmää, Kantola kertoo.

Molemmilla ohjaajilla on lisäksi usean vuoden voimistelu-, tanssi- ja valmennustausta.

– Lähdemme ihan aluksi liikkeelle harrastustoiminnasta, mutta jos harrastajilla riittää intoa ja halua, toki haluamme mahdollistaa tulevaisuudessa myös kilpailemisen, Kantola sanoo.

Soveltavan rytmisen voimistelun ryhmässä ei ole taitotasovaatimuksia, vaan ryhmässä on mahdollista tehdä eritasoisia ohjelmia omien valmiuksien ja kykyjen mukaan.

– Esimerkiksi pyörätuoli ei ole este ryhmään osallistumiselle, koska myös pyörätuolissa oleville on olemassa omat ohjelmansa. Myös avustajan saa tietysti ottaa harrastukseen mukaan, Ristimäki kertoo.

 

Rytminen voimistelu on monin tavoin hyödyllinen harrastus: se kehittää esimerkiksi koordinaatiokykyä, motorisia taitoja, kokonaisliikkuvuutta ja venyvyyttä.

– Lisäksi laji opettaa esimerkiksi musiikin ja rytmin laskemista ja musiikin tahtiin asioiden tekemistä. Lajin harrastajat ovat tykänneet siitä, että se on yhteisöllistä toimintaa, Ristimäki kertoo.

– Varmasti harrastuksen parista saa myös uusia, samanhenkisiä kavereita, Kantola lisää.

Soveltava rytminen voimistelu on pääosin yksilölaji, mutta sitä voi harrastaa ja siinä voi kilpailla myös joukkueena. Se on myös kehitysvammaisten liikunta- ja urheilujärjestö Special Olympicsin laji. Rytminen voimistelu yhdistelee elementtejä voimistelusta, baletista ja välineen käsittelystä.

– Välineiden käyttö on rytmisessä voimistelussa tosi tärkeässä roolissa – voimistellessa opetellaan esimerkiksi pallon, vanteen, keilan ja nauhan käyttöä, Ristimäki kertoo.

 

Ryhmä tulee kokoontumaan kevään ajan kerran viikossa Noljakan koululla tiistaisin kello 18–19. Ryhmän toiminta alkaa 1. helmikuuta, mutta ensi viikolla 18. tammikuuta on mahdollista käydä tutustumassa lajiin Noljakan koululla kello 18–19.

– Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Suunnittelemme esittelytunnin valmiiksi, ja toivotaan, että se nyt rajoitusten puitteissa saadaan järjestettyä.

Ristimäen ja Kantolan mukaan erityisryhmille suunnattuja liikuntaharrastusmahdollisuuksia on ylipäätään vielä toistaiseksi melko vähän. Kiinnostusta alkavaa ryhmää kohtaan on ollut paljon jo nyt.

– Olennaista on se, että kaikille olisi joku paikka, johon mennä liikkumaan, pitämään hauskaa ja jossa saada hiki virtaamaan, Ristimäki summaa.


Soveltava liikunta

- Soveltava liikunta tarkoittaa vammaisten tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden toimintakyvyn mukaan sovellettua liikuntaa.
- Soveltavan liikunnan tarkoitus on löytää erilaisia mahdollisuuksia liikunnan toteuttamiseksi.
- Vuonna 2015 uudistetussa liikuntalaissa korostetaan liikunnan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
- Joensuun Katajan voimistelujaoston soveltavan rytmisen voimistelun ryhmä aloitetaan Erityistä VoiMaa -hankkeen tuella. Hankkeen tavoitteena on voimistelun strategian mukaisesti kehittää voimisteluseuroihin kaikille avoimia ja saavutettavia harrastusmahdollisuuksia.
- Rytminen voimistelu on Special Olympics -laji, jossa voi kilpailla yksin tai joukkueena sekä Unified-sarjassa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä