Julkaistu    |  Päivitetty 

Siun soten yhtymähallitus hyväksyi Aster-potilastietojärjestelmän hankinnan

Siun soten yhtymähallitus hyväksyi Aster-potilastietojärjestelmän hankinnan Marjut Söder

Siun soten yhtymähallitus on hyväksynyt Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimuksen ja Siun soten osallistumisen hankkeen toimitusprojektiin, Siun sote tiedottaa. Yhtymähallitus hyväksyi asian kokouksessaan tänään tiistaina 7. syyskuuta. 

Yhtymähallitus hyväksyi hankinnan äänin 8–2. Yksi äänesti tyhjää.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa tehdään yhteistyössä neljän sote-alueen kesken. Siun soten lisäksi hankinnassa ovat mukana Etelä-Savon Essote, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Vaasan sairaanhoitopiiri.   

Tähän mennessä myös Essoten valtuusto on hyväksynyt Aster-hankkeen toimitusprojektiin siirtymisen ja Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus esittää valtuustolle toimitusprojektiin jatkamista. Viimeisenä päätöksen jatkosta tekee hankkeen isäntäorganisaationa toimiva Keski-Suomen sairaanhoitopiiri lokakuun puolivälissä.

Sairaanhoitopiirien yhteishankintaa on valmisteltu usean vuoden ajan, ja tietojärjestelmätoimittajaksi valittiin kilpailutuksen (2017–2020) perusteella Cerner. Hankinnan tavoitteena on Siun soten tiedotteen mukaan muun muassa tehokas, teknisesti ja toiminnallisesti moderni sekä niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin helppokäyttöinen järjestelmä, joka tukee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja palvelujen integraatiota.

Mikäli kaikki mukana olevat organisaatiot päättävät jatkaa toimitusprojektiin, on Asterin käyttöönoton arvioitu toteutuvan Siun sotessa syyskuussa 2026.  

Siun sotelle järjestelmän elinkaaren ajalla kustannukset ovat noin 10,5 miljoonaa euroa vuodessa. Järjestelmäkokonaisuuden elinkaaren arvioidaan olevan vähintään 15 vuotta. Kustannukset nousevat nykyisiin kustannuksiin verrattuna vuositasolla vajaa 6 miljoonaa euroa. Järjestelmän avulla saavutettavien kustannushyötyjen odotetaan laskelmien perusteella olevan 11,8 miljoonaa euroa vuodessa. Hyödyt olisivat Siun soten mukaan kustannuksia suuremmat.  

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannukset tulevat maksettaviksi hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuolto on siirtynyt valtion rahoitukseen. Näin ollen nyt käynnissä olevan tietojärjestelmähankinnan kustannukset eivät tule Pohjois-Karjalan kuntien maksettavaksi. Mikäli hankintaa ei jatketa, jäävät suunnitteluvaiheen noin viiden miljoonan euron kustannukset Siun soten omistajakuntien maksettavaksi kuluvana vuonna. 

Aster-hanke on herättänyt Siun sotessa paljon keskustelua, ja hanketta on vastustettu laajalti etenkin Pohjois-Karjalan keskussairaalan lääkärien keskuudessa. 181 sairaalan lääkäriä allekirjoitti aiemmin syksyllä vetoomuksen, jossa vaadittiin Aster-hankkeen päättämistä.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä