Julkaistu    |  Päivitetty 
Hanna Käyhkö

Ryhmästä tukea selvään elämään

Naisten päihderyhmässä keskustellaan eri teemoista, kuten häpeästä, itsetunnosta tai väkivallasta. Näiden avulla koetetaan selvittää päihdeongelmien taustalla olevia syitä. Ryhmää ohjaavat Tanja Saukkonen (vas.) ja Auli Pehkonen. Kuva: Hanna Käyhkö Naisten päihderyhmässä keskustellaan eri teemoista, kuten häpeästä, itsetunnosta tai väkivallasta. Näiden avulla koetetaan selvittää päihdeongelmien taustalla olevia syitä. Ryhmää ohjaavat Tanja Saukkonen (vas.) ja Auli Pehkonen. Kuva: Hanna Käyhkö

Päihdemaailma on miehinen paikka. Vaikka naiset juovat ja käyttävät päihteitä entistä enemmän, on suomalainen päihdekuntoutus yhä varsin mieslähtöistä.

– Naisen päihdeongelma on monesti taustaltaan erilainen kuin miehen, sanoo Rantakylän seurakunnan diakonityöntekijä Auli Pehkonen.

Pehkonen on toisena ohjaajana vertaisryhmässä, joka aloittaa syyskuun alussa toimintansa. Rantakylän seurakunnan ja ViaDian Laituri-hankkeen yhteistyössä järjestämä ryhmä kokoontuu syksyn aikana kahdeksan kertaa.

– Ryhmä on tarkoitettu päihteistä toipuville naisille. Mitään raittiusvaatimuksia ei ole, mutta haastattelemme etukäteen ryhmään valittavat naiset: tämä ryhmä on suunniteltu ihmisille, jotka ovat valmiita pohtimaan päihteidenkäyttöään perusteellisesti, Auli Pehkonen kertoo.

Pehkosen työparina ryhmässä toimii ViaDia ry:n ohjaaja Tanja Saukkonen. Vaikka taustaorganisaatio on kirkollinen, ei ryhmässä ja keskusteluissa ole uskonnollista sävyä luvassa.

– Yhdessä KokoNainen -hanke on valtakunnallinen, jo muualla Suomessa testattu ja hyväksi havaittu naiserityistä päihdetyötä tekevä hanke, jota hallinnoi Kirkkopalvelut, Auli Pehkonen kertoo.

 

Ryhmässä korostetaan naiseutta. Sillä, minkä verran kukakin on päihteitä käyttänyt, ei ole merkitystä.

– Päihdeongelmat ovat eri ihmisillä erilaisia. Jos päihteet hallitsevat ja haittaavat elämää, ne yleensä ovat ongelma. Meidän ryhmäämme voi tulla, jos oma päihteidenkäyttö huolestuttaa tai mietityttää, Tanja Saukkonen huomauttaa.

– Jos haastatteluvaiheessa havaitsemme ihmisellä olevan akuuttia ja vaikeaa päihdeongelmaa, ohjaamme eteenpäin ammattiavun pariin. Tällaisessa ryhmätyöskentelyssä oikea-aikaisuus on tärkeää.

KokoNaiset-ryhmän työskentely sopii parhaiten naisille, jotka ovat toipumassa päihteistä ja joiden on mahdollista osallistua säännöllisesti toimintaan.

Yleisesti naiset hakevat apua päihdeongelmiinsa huomattavasti myöhäisemmässä vaiheessa kuin miehet.

Tämä tarkoittaa sitä, että usein naiset ovat fyysisesti ja psyykisesti huonossa kunnossa avun piiriin päästessään. Yleensä heille on kasautunut myös monia sosiaalisia ongelmia.

– Naisten päihteidenkäyttöön liittyy edelleen vahvasti salailua, häpeää ja syyllisyyttä, Auli Pehkonen sanoo.

Monella naisella runsaan päihteidenkäytön taustalla on fyysisiä tai henkisiä traumoja.

KokoNaiset-ryhmässä käydään läpi erilaisia aiheita teemoittain.

– Kärkenä kaikessa on naisten kohtaaminen naisina, ei päihteidenkäyttäjinä. Tavoitteena on käydä läpi erilaisia tunne-elämän osa-alueita, ja sitä kautta parantaa toipumista sekä tukea pysyvää päihteettömyyttä.

 

Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi häpeä, syyllisyys, itsetunto, tunteiden käsittely, väkivalta ja seksuaalisuus. Teemoja käsitellään erilaisin tehtävin ja harjoituksin sekä keskustelemalla.

– Luottamuksellinen ja ystävällinen ryhmähenki on kaiken lähtökohta. Me ohjaajat johdattelemme keskustelun aiheeseen, mutta pääosassa ovat naiset itse. He saavat täällä pohtia ja kertoa siitä, millaisia tunteita ja ajatuksia teemat herättävät, Tanja Saukkonen sanoo.

Rantakylän seurakunnassa aloittavaan ryhmään voidaan ottaa enimmillään kahdeksan naista.

– Meillä oli ryhmä perusteilla jo aiemmin, mutta sitä ei päästy aloittamaan. Silloin mukaan oli tulossa hyvin eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia naisia: oli työelämässä olevia, juuri elääkkelle jääneitä ja esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, Auli Pehkonen kertoo.

Osallistujille ainoa varsinainen rajoitus on sukupuoli – miehiä ei tähän ryhmään oteta.

– Naiset saavat tässä ryhmässä keskustella keskenään. Silloin jäävät turhat jännitteet pois ja naiseuteen liittyvistä asioista on helpompi puhua ylipäätään.

Ryhmässä poraudutaan syvälle ongelmien ytimeen.

– Niinkään päihteiden käytöstä ei edes tarvitse puhua, vaan tärkeintä on kohdata ne syyt, jotka ovat johtaneet tähän. Sieltä voi paljastua paljon erilaisia kipeitä muistoja ja asioita, Auli Pehkonen ja Tanja Saukkonen sanovat.


Päihderyhmä: Yhdessä KokoNainen
- Ammatillisesti ohjattu, luottamuksellinen vertaisryhmä naisille, jotka ovat topimumassa päihteiden käytöstä tai haluavat pohtia omaa päihteiden käyttöään.
- Ryhmässä keskitytään naiseuden teemoihin. Tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja voimavaroja sekä keinoja elää parempaa arkea.
- Ryhmä alkaa torstaina 30.9. kello 10. Ryhmä kokoontuu yhteensä 8 kertaa Rantakylän kirkon kokoushuoneessa.
- Ryhmään valittavat naiset haastatellaan etukäteen.
- Ryhmää ohjaavat Tanja Saukkonen ja Auli Pehkonen.

Alkoholin käytössä riskirajat paukkuvat
- Juomatapatutkimuksen mukaan vähintään 13 prosenttia väestöstä käyttää alkoholia siinä määrin, että heillä on kohonnut pitkäaikaisten terveyshaittojen riski. Tämä vastaa yli 560 000:ta suomalaista.
- Riskirajaksi on määritelty naisilla 7 annosta tai enemmän, miehillä 14 annosta tai enemmän viikossa.
- Humalajuominen ja humalatilaan liittyvät riskit ovat vielä yleisempiä: 57 % väestöstä on ylittänyt humalakäytön rajan (vähintään 5 annosta kerralla) vähintään kerran edeltävän vuoden aikana. Kaikesta juodusta alkoholista 78 % kuluu riskikäyttöön eli on joko riskikäyttäjien kuluttamaa tai juodaan tilanteissa, joissa humalakäytön raja ylittyy.
- Alkoholijuomien kokonaiskulutus Suomessa 3,5-kertaistui 1960-luvun alusta vuoteen 2007. Tuolloin alkoholinkulutus oli suurimmillaan eli 12,7 litraa jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti. Tämän jälkeen alkoholinkulutus on vähentynyt lähes viidenneksellä.
Lähde: THL

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä