Julkaistu 

Skotlanti osoitti Itä-Suomen potentiaalin

Henna Karhapään mukaan Setlementillä on tärkeä rooli ajankohtaisiin, vaikeisiinkin asioihin tarttumisessa. Kuva: Hanna-Mari Lappalainen Henna Karhapään mukaan Setlementillä on tärkeä rooli ajankohtaisiin, vaikeisiinkin asioihin tarttumisessa. Kuva: Hanna-Mari Lappalainen

Joensuun Setlementin uusi toiminnanjohtaja Henna Karhapää tahtoo tehdä yhdistyksestä entistä esteettömämmän ja saavutettavamman.

Osallisuuden eteen on tehty jo paljon, mutta kuten kaikessa, on siinäkin vielä kehittämisen varaa. Tämän tietää heinäkuun alussa Joensuun Setlementin vakituisena toiminnanjohtajana aloittanut Henna Karhapää.
Karhapäällä on kokemusta jo ennestään erityisesti osallisuus-, esteettömyys- ja saavutettavuustyöstä, ja näiden roolia hän tahtoo vahvistaa myös Setlementissä uutena toiminnanjohtajana.
– Itä-Suomi on maantieteellisesti iso alue, jonka ongelmia ovat etenkin väestön ikääntyminen ja syrjäytyminen. Kaikki meidän toimintomme Setlementissä tähtäävät siihen, että ihminen itse on aktiivinen toimija, joka voi parantaa omaa elämänlaatuaan, eikä vain passiivinen kohde, jonka puolesta tehdään asioita, Karhapää kuvaa.

Kun Henna Karhapää oli 18-vuotias, hän muutti synnyinkaupungistaan Joensuusta Glasgow’hun. Yksitoista Skotlannissa vietettyä vuotta antoivat Karhapäälle perspektiiviä siitä, miten paljon Itä-Suomessa on potentiaalia.
– Etäisyys kotiseudusta sai ymmärtämään etenkin sen, miten paljon täällä on yhteisöllisyyttä ja asiantuntemusta hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Meillä on aina ollut täällä melko rajalliset resurssit, mutta sillä on pärjätty, mitä on saatu, ja se on myös yksi alueen vahvuuksista, Karhapää toteaa.
Järjestökenttä on nyt tunnetusti murroksessa rahoituspohjan muutoksen vuoksi: järjestöavustukset siirtyvät enemmän valtiolta kunnille, ja järjestöjen rooli on muuttumassa enemmän palveluntuottajaksi. Myös tämä muutos tuo Karhapään mukaan omat haasteensa toimintamuotoihin.
– Uskon kuitenkin, että asiat järjestyvät, kunhan jatkamme työn tekemistä omien arvojemme mukaisesti.
Setlementin arvot ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, paikallisuus, yhteisöllisyys, luottamus ja rohkeus.
– Etenkin rohkeus on mielestäni tärkeä arvo, koska se tarkoittaa, että emme ole hiljaa vaikeiden asioiden edessä, vaan tartumme ajankohtaisiin aiheisiin, Karhapää kertoo.

Julkisiin palveluihin, kuten uimahalleihin, on toivottu viime aikoina lisää moninaisuuskoulutusta eli ihmisten tietämystä sukupuoli-identiteeteistä ja seksuaali-identiteettien muodoista. Tähän toiveeseen myös Setlementti tahtoo nyt vastata entistä paremmin.
– Tätä ovat toivoneet monet kävijämme sateenkaareville nuorille suunnatuissa illoissa, joten haluamme auttaa osaltamme lisäämään moninaisuuskoulutusta paikallisesti.
Setlementti on tehnyt yhteistyötä myös koulujen kanssa: yhdistyksen nuorisotyön tiimi on kutsuttu kouluihin puhumaan osana yhdistyksen STEA-rahoitteista nuorisotyön toimintaa. Tästä on saatu Karhapään mukaan hyviä kokemuksia.
– Keväällä eräässä koulussa oli tapahtunut homofobista kiusaamista, joten meidän nuorisotyön tiimimme kutsuttiin kouluun puhumaan asiasta. Sen seurauksena toimintoihimme tuli nuoria, jotka saivat tietää, että täällä on olemassa turvallinen paikka heitä varten, Karhapää kertoo.

Nuorisotyön lisäksi Joensuun Setlementti tekee seniorityötä ja monikulttuurista työtä sekä lähiö- ja yhteisötyötä. Setlementin tärkeimpiä tavoitteita ovat ihmisten välisen vuorovaikutuksen, omaehtoisen toimijuuden ja osallisuuden lisääminen Joensuussa ja sen lähialueilla.
Osallisuuden edistäminen on myös osa Suomen hallituksen ja EU:n tavoitteita, ja se on nostettu yhdeksi keskeiseksi keinoksi torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä.
Esimerkiksi sosioekonomiset erot näkyvät tutkitusti osallistumisessa, ja palkkatyö on yksi tärkeimmistä yhteisölliseen toimintaan osallistumisen muodoista.
Osallisuudessa on otettu Henna Karhapään mukaan isoja harppauksia pelkästään viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja nyt asia nähdään tärkeänä kuntatasollakin.
– Osallisuus on osa sote-uudistusta, Joensuun kaupunki on tekemässä erillistä osallisuussuunnitelmaa ja järjestökentän toimijat tahtovat myös tehdä asiassa osansa. Kysymys on siitä, että pidetään kaikki mukana, jottei eriarvoisuutta pääse syntymään, Karhapää summaa.


Ensi vuonna juhlitaan

Joensuun Setlementti täyttää 20 vuotta vuonna 2022, mitä varten Setlementissä on jo suunniteltu monenlaista ohjelmaa juhlavuodelle: Jo syksyllä aloitetaan jäsenkampanja, joka tuo Setlementin toimintaa ja sen merkitystä ihmisille tutuksi.
– Kampanjan tavoitteena on myös korostaa sitä, että järjestöt tarvitsevat ihmisten tukea. Hyvin pienilläkin asioilla voi jo tukea sitä, että voimme tarjota jatkossakin sellaista sisältöä, jota olemme tarjonneet tähänkin saakka, Henna Karhapää kertoo.
Ensi keväänä puolestaan järjestetään Hyvä teko -kampanja, jossa paikalliset haastetaan tekemään Setlementin arvojen mukaisia hyviä tekoja.
Varsinaisena juhlapäivänä 13.6.2022 Joensuun pääkirjaston aulatilassa avautuu Joensuun Setlementin historiaan ja toimintaan syventyvä näyttely.
– Ensi kesänä olisi myös tarkoitus jalkautua turuille ja toreille kertomaan toiminnastamme. Syksylle puolestaan suunnitellaan jo teemaluentoja ja mahdollisesti jonkinlaista symposiumia, Karhapää vinkkaa.


Kuka?
Henna Karhapää
- 35-vuotias
- Kotoisin Joensuusta
- Väitteli tohtoriksi Glasgow’n yliopiston taidehistorian laitokselta vuonna 2016
- On työskennellyt aiemmin taide- ja kulttuurialan asiantuntijatehtävissä muun muassa amanuenssina ja projektikoordinaattorina
- Vapaa-ajallaan harrastaa valokuvausta, metalligrafiikkaa ja kielten opiskelua

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä