Julkaistu    |  Päivitetty 
Hanna-Mari Lappalainen

Joensuu palkittiin vuoden ilmastokuntana

Joensuu palkittiin vuoden ilmastokuntana Marko Puumalainen

Kuntaliitto on myöntänyt Joensuulle Vuoden ilmastokunta 2021 kunnianmaininta -palkinnon, Joensuun kaupunki tiedottaa. Kunniamaininta ja 3 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin Kuntien ilmastokonferenssi -virtuaalitapahtumassa 3. kesäkuuta.

Kunniamaininnalla ja palkinnolla Kuntaliitto muistaa kuntaa, joka on sitoutunut aktiivisella otteella kunnan ilmastotyön edistämiseen. Joensuun valintaa perusteltiin kunnan ilmastotavoitteiden eteen tehdyllä tarmokkaalla, kekseliäällä ja monia osallistavalla työllä.

Kaupungin tiedotteen mukaan Joensuun viestinnässä on tehty työtä vaikuttavuuden ja helposti lähestyttävyyden puolesta. Viestinnässä jaetaan kunnan ilmastotyön saavutuksia ja vinkkejä arjen ilmastotekoihin. Joensuussa kuntalaiset saavat myös äänensä kuuluviin ilmastotoimenpiteitä suunniteltaessa ja kuntalaisia kannustetaan osallistumaan matalalla kynnyksellä kokeiluihin. Kaupungin strategialla ja ilmastotyöllä saavutetaan tiedotteen mukaan konkreettisia tuloksia.

– Joensuun tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2025. Tavoite asetettiin jo vuonna 2014 laaditussa ilmasto-ohjelmassa. Ilmastotyöllä olemme saaneet aikaan konkreettisia tuloksia, ja työtä jatketaan edelleen. Iloisella otteella pyrimme kannustamaan myös kuntalaiset ja yritykset mukaan ilmastotoimiin, kertoo Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Palkintoraha talletetaan Joensuun kaupungin ilmastotilille, jonka kautta rahoitetaan paikallisia päästökompensaatiohankkeita, esimerkiksi hiilinielujen kasvattamista metsityksellä. Kompensaatiokohteen valinnasta ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmastokuntaa ja sen perusteita sai ilmiantaa huhtikuun 2021 aikana kuntien ilmastokonferenssin sivuilla. Tuomaristoon kuului edustajia Kuntaliitosta, SYKE:stä, Ympäristötiedon foorumista ja Ympäristöministeriöstä.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä