Julkaistu    |  Päivitetty 
Hanna-Mari Lappalainen

YTHS:n ruuhkat hellittivät – tarvetta vielä yhdelle yleislääkärille

YTHS:n Joensuun yksikössä hallinnolliset työt siirtyivät viime vuonna tehdyn remontin yhteydessä aulatilaan, mikä vapautti huoneita vastaanottotyöhön. Kuva: Hanna-Mari Lappalainen YTHS:n Joensuun yksikössä hallinnolliset työt siirtyivät viime vuonna tehdyn remontin yhteydessä aulatilaan, mikä vapautti huoneita vastaanottotyöhön. Kuva: Hanna-Mari Lappalainen

Vielä alkuvuodesta ruuhkat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS) olivat kovat, ja takaisinsoittoa puhelinpalvelusta saattoi joutua odottamaan jopa kolme päivää. Nyt puhelinpalvelussa on palattu normaaliin tai ainakin lähes normaaliin, ja takaisin soitetaan YTHS:n itäisen alueen aluejohtaja Anu Väänäsen mukaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Väänänen korostaa, että vastaanottoajoissa varsinaista ruuhkaa ei ole missään vaiheessa syntynyt, vaan aikoja on pystytty antamaan opiskelijoille aiempien vuosien tapaan. Esimerkiksi rutiininomaiset terveystarkastusajat menevät Väänäsen mukaan aina muutaman kuukauden päähän.
– Puhelimessa tehdään hoidontarpeen arviointi, ja aikoja annetaan kiireellisyysluokituksen mukaisesti. Kalenteria ei ole tarkoituskaan täyttää heti, vaan tilaa jätetään aina kiireellisille ajoille, Väänänen painottaa.
Yhteydenottoja tuli Väänäsen mukaan alkuvuonna paljon etenkin suunterveyteen liittyen.
– Suunterveyteen hakeutuivat alkuvuonna selkeästi enemmän ammattikorkeakouluopiskelijat, mikä ehkä kertoo patoutuneesta palveluntarpeesta. Siellä on saatettu odottaakin, että kunhan YTHS tulee, varaan sitten ajan. Koska yliopisto-opiskelijat ovat olleet palvelujen piirissä koko ajan, ei patoutumia ole päässyt samalla tavalla syntymään.

YTHS:n palvelumalli uudistui vuodenvaihteessa, kun myös ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyivät YTHS:n palveluiden piiriin. Taustalla oli lakiuudistus, jonka tarkoituksena oli taata yhdenvertaiset palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille.
Kaikkiaan YTHS:n asiakasmäärä tuplaantui, Joensuun yksikössä se kasvoi noin kolmella ja puolella tuhannella. Vielä viime vuonna yksiköllä oli asiakkaana noin 7 700 yliopisto-opiskelijaa.
Joensuun yksikköön rekrytoitiin viime vuoden puolella kymmenkunta henkilöä, ja tänä vuonna rekrytointeja on tehty vielä muutama. Anu Väänäsen mukaan huhti–toukokuun vaihteessa yksikössä aloittaa uusia työntekijöitä lähinnä mielenterveyspalveluiden puolella.
– Olemme rekrytoineet väkeä kaikkiin ammattiryhmiin, mutta jokaisen palvelupisteen alueella on joitakin haasteellisia ammattiryhmiä. Meillä on Joensuun yksikössä nyt kaksi yleislääkäriä, ja tarve olisi kolmannellekin, Väänänen kertoo.
– Yleislääkäritilanne ei ole nyt paras mahdollinen maakunnassa, ja meillä on samoja haasteita kuin Siun sotellakin.
Kukaan ei kuitenkaan jää ilman hoitoa, sillä YTHS:llä on Joensuussa ostopalveluvaltuutus. Väänänen ei avaa ostopalveluiden tuottajaa tarkemmin.
– Tässä on käynyt sellaista, että opiskelijat ovat menneet suoraan palveluntuottajalle. Heidän tulee kuitenkin ensin olla yhteydessä YTHS:ään, josta heidät ohjataan oikeaan palveluun, kuten yleislääkärille tai laboratoriotutkimuksiin.

Joensuussa suunniteltiin aluksi uudistuksen myötä myös uutta yksikköä Karelian Tikkarinteen kampukselle, mutta suunnitelmista luovuttiin sittemmin, ja yliopistokampuksen YTHS:n tiloja remontoitiin vastaamaan kasvaneen asiakasmäärän tarpeita.
Uusien vastaanottohuoneiden lisäksi Joensuun toimipisteen tiloissa on tehty tilaa myös YTHS:n hoidontarpeen arvioinnin työntekijöille eli valtakunnallisten digitaalisten palveluiden työntekijöille, joita tiloissa työskentelee parhaillaan seitsemän.
Anu Väänäsen mukaan YTHS:n palvelumallin uudistus nähtiin hyvin tarpeellisena.
– Jos mihin tahansa organisaatioon tulee puolet lisää asiakkaita, ihan varmasti tarvitaan muutosta.
– Koko väki on perehtynyt ihan uusiin toimintatapoihin ja hoitokäytäntöihin myös uusien ammattiryhmien myötä – on tiedettävä, kenen asiantuntemusta hyödynnetään missäkin tilanteessa. Sillä tavalla uudistus on vaikuttanut jokaisen työntekijän tekemiseen.


Mielenterveys: Yhteydenotot lähes kaksinkertaistuneet joka vuosi

Mielenterveysongelmat ovat olleet nouseva haaste opiskelijoiden keskuudessa jo usean vuoden ajan, ja yhteydenotot niihin liittyen ovat aluejohtaja Anu Väänäsen mukaan lähes kaksinkertaistuneet vuosittain jo ennen koronaakin.
– Siksi mielenterveyspalveluihin on uudistuksen myötä panostettu erityisesti, ja YTHS:ään on palkattu aivan uusia ammattiryhmiä, kuten psykiatrisia sairaanhoitajia.
Tällä hetkellä opiskelija voi saada kiireellisen ajan mielenterveyspalveluihin 1–7 päivän sisällä. Koska lakiuudistuksessa ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu, YTHS:llä on aloitettu myös erilaisia ryhmätoimintoja. Ryhmissä annetaan tietoa mielenterveysongelmista, opetellaan itsehoitotaitoja ja saadaan vertaistukea.
– Esimerkiksi Joensuussa aloitti juuri Stressless-ryhmä, joka on suunnattu opiskelijoille, jotka kamppailevat hankalien ajatusten ja stressin kanssa, Väänänen kertoo.
Väänäsen mukaan YTHS:llä on tehty korona-aikana paljon myös ADHD-tutkimuksia.
– Se on nyt selkeästi sellainen asia, jonka mahdollisuutta pohditaan, jos on keskittymisongelmia. Usein taustalla on kuitenkin jotakin muuta kuin diagnoosi keskittymishäiriöstä.
Väänäsen mukaan aika ei ole opiskelijoille helppo, ja yksin asioihin perehtyminen ja keskittyminen voi olla monelle hyvin haasteellista.
– Toivon kovasti, että opiskelijat jaksavat etäopiskelua vielä vähän aikaa, ja että tilanne jossakin vaiheessa helpottaa.


YTHS:n palvelumallin uudistus

Uusi palvelumalli otettiin käyttöön 1.1.2021, ja se rakentuu kahdelle kivijalalle: vastuutiimille, joka tuottaa opiskelijan ja oppilaitoksen palvelut paikkakunnilla sekä digitaalisille asiointi- ja etäpalveluille, jossa opiskelijoiden palvelut tuotetaan valtakunnallisesti.
Uudessa palvelumallissa digitaalisia palveluita hyödynnetään aiempaa enemmän: YTHS:n digitaalisiin asiointi- ja etäpalveluihin kuuluvat muun muassa hoidontarpeen arviointi ja palveluohjaus sekä digilääkärin vastaanotto. Asiakas ohjataan tarpeen mukaan digitaalisiin asiointipalveluihin tai lähipalveluihin.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä