Julkaistu    |  Päivitetty 
Ville Tanskanen

ASP:n suosio pitää yhä

ASP-järjestelmä on jo 40 vuotta vanha. Moni suomalainen on hankkinut ensiasuntonsa ASP-lainalla, eikä sen suosio vieläkään ole hiipunut. Kuva: Marko Puumalainen ASP-järjestelmä on jo 40 vuotta vanha. Moni suomalainen on hankkinut ensiasuntonsa ASP-lainalla, eikä sen suosio vieläkään ole hiipunut. Kuva: Marko Puumalainen
ASP-säästäminen tukee ensimmäisen omistusasunnon hankkimisessa.

– ASP-tilin voi avata kuka tahansa 15–39-vuotias, joka ei ole aiemmin omistanut asuntoa vähintään 50-prosenttisesti. Edellytyksenä 15–17-vuotiaille tallettajille on, että ASP-sopimuksessa sovitaan talletuksien koostuvan alaikäisen omalla työllään ansaitsemista varoista, kuten kesätyövaroista. Jos ASP-tilin avaa yhdessä aviopuolison kanssa, riittää että toinen on alle 40-vuotias, kertoo OP:n asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie.

ASP-tilille tulee säästää kymmenen prosenttia tulevan kodin arvioidusta hinnasta, vähintään kahdeksan kalenterivuosineljänneksen ajan, johon menee yleensä noin kaksi vuotta. Enimmäisaikaa säästämiselle ei ole.

– Kun säästötavoite saavutetaan, pankki voi myöntää säästäjälle loput asunnon kauppahinnasta ASP-lainana. Tällä lainamäärällä on yläraja, joka vaihtelee alueittain. Jos laina ei riitä, niin voi hakea ASP-lisälainaa kattamaan kulut.

ASP-järjestelmä juontaa juurensa vuoteen 1980. Kyseisen vuoden joulukuussa säädettiin ensimmäinen laki asuntosäästöpalkkiosta. Vuosien kuluessa järjestelmä on kokenut useita muutoksia. Isompi uudistus tapahtui vuoden 1992 lopussa, kun nykyinen asuntosäästöpalkkiolaki korvasi vanhan.

– Vanhan lain mukaisia säästösopimuksia toteutui alkuperäisin ehdoin vielä kauan tuon jälkeenkin. Näitä säästösopimuksia saattaa vieläkin olla toteutumatta ja niiden perusteella voi edelleen hankkia ensiasunnon, huomauttaa Danske Bankin henkilölainoista vastaava johtaja Sari Takala.

Vaikka säästösopimuksen tekemiselle on ikäraja, ensiasunnon ostohetkellä ikä voi olla vaikka 75 vuotta.

– ASP-säästäminen on edelleen pääasiassa täysi-ikäisten tekemää toimintaa. Säästäminen yleistyy vähän yli 20-vuotiaana, kun asunnon omistaminen alkaa tuntua mahdolliselta, Takala toteaa.

Kaisu Christien mukaan vuonna 2014 tehty ikärajamuutos on myös lisännyt yli 30-vuotiaiden osuutta tilien avaajista.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana ASP-säästösopimusten määrä on kokenut suurta kasvua.

– Kasvun sysäsi voimalla liikkeelle vuonna heinäkuussa 2009 säädetty laki, jonka mukaan valtio maksoi ASP-asunnonostajalle 3 000 euron palkkion, kun asunto ostettiin tai rakentaminen aloitettiin viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä. Sen jälkeen kasvu on ollut maltillista, mutta jatkuvaa, Sari Takala kertoo.

Valtiokonttorin tilastojen mukaan ASP-lainoja oli vuonna 2011 noin 15 000. Vuoteen 2020 mennessä tämä määrä kasvoi yli 47 000:ään lainaan.

ASP-tilien etuja ovat paremmat korot säästöille ja paremmat lainaehdot.

– Säästöille maksettavat talletus- ja lisäkorko ovat poikkeuksellisesti verovapaita. Lisäksi ASP-lainalle voi saada kymmenen vuoden ajalta maksutonta valtion korkotukea, kertoo Kaisu Christie.

Koska ASP-tilille tulee säästää vähintään kahdeksan vuosineljänneksen ajan, ei ASP-järjestelmä ole sopiva ratkaisu tapauksissa, jossa oma asunto halutaan ostaa nopeammassa ajassa.

– Toki vaikka ASP-tilin haluaisi lopettaa ennen kahta vuotta, jos asunnon osto tuleekin nopeammin ajankohtaiseksi, ASP-tilille maksetaan edelleen talletuskorko ja tilille säästetyt rahat voidaan käyttää edelleen asunnon hankintaan. Tässä tapauksessa talletuskorko on veronalaista korkotuloa, Christie kertoo.

Tavallinen asuntolaina voi olla vaihtoehtona ASP-säästämiselle. Näissä tapauksissa lainakatto kuitenkin määrittää sen, että omaa rahaa tai muuta reaalivakuutta tulee ensiasunnon ostajalla olla aina vähintään viisi prosenttia asunnon kauppahinnasta.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä