Julkaistu 
Hanna-Mari Lappalainen

Vuokratyö madaltaa kynnystä työllistää

Ehta on Joensuulainen vuokratyöfirma, joka työllistää eniten henkilöstöä metallialan eri tehtäviin. Kameralle poseerasivat Ehdan rekrytointiasiantuntija Heli Ollilainen (vas.) ja liiketoimintapäällikkö Elise Sajo. Kuva: Hanna-Mari Lappalainen Ehta on Joensuulainen vuokratyöfirma, joka työllistää eniten henkilöstöä metallialan eri tehtäviin. Kameralle poseerasivat Ehdan rekrytointiasiantuntija Heli Ollilainen (vas.) ja liiketoimintapäällikkö Elise Sajo. Kuva: Hanna-Mari Lappalainen

Henkilöstöpalveluala on kasvava bisnes, sillä työnhaku ja rekrytointi ovat muuttuneet vuosien saatossa merkittävästi.

Työtä hakiessa on vuosi vuodelta todennäköisempää, että paikka löytyy vuokrafirman kautta: vuokratyötä tekevien määrä kasvaa Suomessa vuosittain tuhansilla henkilöillä, ja työpaikkailmoituksia selatessa merkittävä osa avoimista työpaikoista on nykyisin henkilöstövuokrausyrityksissä.
Baronan Joensuun aluepäällikkö Timo Vainikaisen ja Ehta Henkilöstöpalveluiden liiketoimintapäällikkö Elise Sajon mukaan henkilöstöpalvelualan kasvuun on selkeä syy: vallalla ovat työntekijän markkinat, ja hyvistä tekijöistä joudutaan kilpailemaan. Yritysten on markkinoitava itseään yhä enemmän ja paremmin hakijoille, mihin kaikkien resurssit eivät riitä.
– Rekrytointi vaatii yrityksiltä enemmän ammattitaitoa. Lisäksi henkilöstövuokraus madaltaa työllistämisen kynnystä yrityksille, Elise Sajo toteaa.
Timo Vainikaisen mukaan rekrytointiprosessi on muuttunut myös työnhakijan näkökulmasta.
– Ihmiset eivät enää marssi yrityksiin toteamaan, että terve, olen Matti ja haen töitä. On olemassa tietyt kanavat, joita pitkin töitä haetaan.

Siinä missä aiemmin henkilöstövuokrausyritysten kautta haettiin paljon esimerkiksi sijaisuuksia ja kausityöntekijöitä, on Elise Sajon mukaan nykyisin yhä yleisempää käyttää vuokrafirmoja ikään kuin ulkoistettuna henkilöstöhallintona.
– Tarpeen iskiessä yritys ottaa nyt ensin yhteyttä vuokrafirmaan, ja sitten vasta aletaan etsiä sopivaa tyyppiä, Sajo kuvaa.
Sijaisuuksia ja kausityöntekijöitä toki haetaan vuokrayritysten kautta edelleen runsaasti, mutta yrityksissä on paljon myös pitkissä työsuhteissa olevia työntekijöitä: Sajon mukaan vain viidennes Ehdan työntekijöistä on nykyisin osa-aikaisia.
Timo Vainikaisen muukaan työsuhteet Baronalla voivat olla kaikkea aina kesän kestävistä kausitöistä vakituisiin työsuhteisiin. Barona on tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa eniten ihmisiä työllistävä vuokratyöyritys.
– Työsuhteen tyyppi riippuu hyvin paljon alasta. Esimerkiksi kaupan alalla ja ravintola- ja matkailualalla tehdään paljon tuurauksia, jolloin työ on osa-aikaista.

Itsensä markkinointi on ollut kovassa huudossa puolin ja toisin, ja Timo Vainikaisen ja Elise Sajon mukaan henkilöstövuokrausyritykset tarjoavat mahdollisuuden päästä kiinni työpaikkaan myös heille, jotka eivät välttämättä osaa tehdä koukuttavaa ansioluetteloa.
– Meille ei tarvitse osata tehdä hyvää hakemusta. Me olemme itse yhteydessä kaikkiin hakijoihin, olipa hakemus minkä näköinen tahansa, Sajo painottaa.
Vaikka vuokrafirmoista liikkuu monenlaisia puheita, sekä Sajo että Vainikainen korostavat, että yrityksiä velvoittavat samat säännöt ja lait kuin kaikkia muitakin työnantajia: kaikki työsuhteet tehdään työehtosopimusten mukaisesti, ja myös palkat ovat näin ollen niiden mukaisia.
– Jos joku yritys ei noudata työehtosopimusta, me emme lähde yrityksen kanssa yhteistyöhön alun alkaenkaan, Sajo toteaa.
Vaikka TES:n mukainen palkka on aina minimi, voi Vainikaisen mukaan myös sopimuspalkkaisia työntekijöitä olla.
– Jos jonkun alan ammattilainen katsoo, että hän vaatii tietyn palkan tunnilta, me tarjoamme häntä asiakkaalle – että tässä olisi tällainen hommaan sopiva kaveri, mutta hän vaatii tällaisen palkan. On silloin asiakkaan päätettävissä, kenet hän hommaan valitsee, Vainikainen toteaa.
Monia ihmetyttää yhä myös se, että vuokratyöyritysten työpaikkailmoituksissa ei tavallisesti kerrota, mihin yritykseen työntekijää haetaan. Tämä johtuu Vainikaisen ja Sajon mukaan siitä, että asiakasyritykset eivät itse ehdi käsitellä suoria yhteydenottoja.
– Se on resurssikysymys. Yritys kerrotaan hakijalle, jos hänet valitaan haastattelusta jatkoon, Sajo kertoo.

Henkilöstöpalvelualan liiton mukaan lähes puolet vuokratyöntekijöistä on alle 25-vuotiaita. Timo Vainikaisen mukaan Baronalla työskentelee Joensuussa eri-ikäisiä ihmisiä aina 18-vuotiaista 70-vuotiaisiin.
Elise Sajon mukaan suurin osa Ehdan työntekijöistä on nuoria.
– Asia ei ole niinkään se, että me valitsisimme juuri nuoret, vaan nuoret valitsevat nämä työpaikat. Suurin osa meille hakuun tulevista työpaikoista on aloittavan tason suorittavaa työtä, johon vanhemmat, pitkän työkokemuksen omaavat henkilöt harvemmin edes hakevat, Sajo toteaa.
Vuokratyöyritykset mahdollistavat saman henkilön työllistymisen useampaan yritykseen, jolloin esimerkiksi keikkatyötä voi tehdä moneen eri paikkaan.
– Mikäli työntekijä onnistuu näyttämään kyntensä, jalan saa varmasti oven väliin, Vainikainen kertoo.
Vainikaisen mukaan Joensuun Baronan listoilta siirtyy vuosittain kymmeniä työntekijöitä yritysten omille palkkalistoille.
– Jos asiakkaan suhdannenäkymät ovat hyvät ja työntekijöitä tarvitaan pidemmällä aikavälillä, eivät he päästä hyviä tyyppejä käsistään.


Vuokratyö Suomessa
- Vuokratyötä tekevien määrä Suomessa on kasvanut vuodesta 2014 saakka joillakin tuhansilla henkilöillä vuosittain. Vuonna 2019 kaksi prosenttia palkansaajista teki vuokratyötä.
- Määrällisesti vuokratyötä tekeviä oli vuonna 2019 keskimäärin 46 000. Edeltävänä vuonna määrä oli 43 000.
- Yleisintä vuokratyö oli 2019 majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla. Vuokratyötä tehdään paljon myös tukku- ja vähittäiskaupan, teollisuuden sekä rakentamisen toimialoilla.
- Joensuussa toimivia vuokrayrityksiä ovat muun muassa Barona, Ehta, RTK, Eezy VMP, StaffMill, BnB Joensuu/Go On ja Bolt.Works.

Lähde: Tilastokeskus

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä