Julkaistu 
Hanna-Mari Lappalainen

Oppimista lukitussa huoneessa

Maantieteen ja biologian aineenopettajaopiskelijat Auri Harju, (vasemmalla), Tero Paalonen (keskellä) ja Tommi Suni yrittävät löytää piilotetun testamentin ja päästä näin pakohuoneesta pois. Hanna-Mari Lappalainen Maantieteen ja biologian aineenopettajaopiskelijat Auri Harju, (vasemmalla), Tero Paalonen (keskellä) ja Tommi Suni yrittävät löytää piilotetun testamentin ja päästä näin pakohuoneesta pois.

Itä-Suomen yliopistossa otettiin käyttöön ainutlaatuinen pakohuonekokonaisuus, jota voidaan käyttää sekä opetus- että tutkimustarkoituksissa.

– Millaisia muistoja sinulla on hyvästä oppimiskokemuksesta omilta kouluajoiltasi? aloittaa yliopisto-opettaja Ville Tahvanainen tilaisuuden, jossa esitellään Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle vasta valmistunutta pakohuonekokonaisuutta.
Kysymykseen tiivistyy uuden pakohuoneen perimmäinen tarkoitus: pelillisyys on hiipinyt opetukseen väistämättä alati muuttuvan nuorisokulttuurin myötä, joten uusien, myös nuorisokulttuurin huomioivien opetusmenetelmien kehittäminen on välttämätöntä.
Tahvanaisen mukaan jo nyt esimerkiksi kasvioita tehdään perinteisten menetelmien sijaan Instagramilla.
– Pakohuone toimii opetuksen monitoimitilana, sillä voi tuoda opetukseen toiminnallisuutta ja harjoitella ongelmanratkaisua sekä oppia pelillisyyden kautta, Tahvanainen selostaa.

Pakohuonekokonaisuus on rakennettu Educa-rakennuksen alakertaan tiloihin, jotka ovat aiemmin toimineet itseopiskelutiloina. Itse pakohuoneen lisäksi tiloista löytyy ohjaamo, josta on puhe- ja kuvayhteys huoneeseen.
Toimintaa voidaan tarkkailla kolmen kuvaruudun kautta, ja ohjaamosta voidaan säätää myös esimerkiksi pakohuoneen valaistusta ja lähettää tiloihin ääniefektejä. Tila on suunniteltu siten, että sinne mahtuu kerrallaan 20–25 henkilöä eli kokonainen luokka.
Tilassa on tiedonhaun apuna monenlaista teknologiaa, kuten vr-laseja ja Bluetoothin kautta toimivia, älypuhelimella avattavia lukkoja.
Tällä hetkellä pakohuone on tehty historiaa, luonnontieteitä ja teknisten laitteiden käyttötaitoja korostavaksi kokonaisuudeksi, mutta Ville Tahvanaisen mukaan pakohuone on hyvin helposti muokattavissa muita oppiaineita varten.
– Esimerkiksi virtuaalilaseihin voi laittaa pyörimään minkä tahansa videon liittyen siihen aiheeseen, jota halutaan käsitellä.
Pakohuoneen koekaniineina toimivat maantieteen ja biologian aineenopettajaopiskelijat, jotka yrittävät tehtävänannon mukaisesti löytää Jari Kartanoisen jälkeensä jättämän, piilotetun testamentin. Aikaa tehtävän suorittamiseen on kaksikymmentä minuuttia. Sisältöjä on ollut Ville Tahvanaisen lisäksi suunnittelemassa luokanopettajaopiskelija Alex Kolehmainen.
– Omiin opintojaksoihini liittyen huoneessa käydään siis läpi ihmisen biologiaan liittyviä ongelmanratkaisuratoja, Tahvanainen kertoo.

Aineenopettajaopiskelijat selvittivät lopulta tiensä ulos pakohuoneesta – tosin muutaman minuutin yli sallitun aikarajan. Koska pakohuoneen kuvaa ja ääntä voidaan nauhoittaa, voisi tilanteen käydä tarvittaessa jälkikäteen läpi opettajan kanssa.
Lisäksi tilannetta voidaan käyttää aineistona esimerkiksi ryhmätyöskentelytilanteen tutkimisessa, sillä opetuskäytön lisäksi pakohuonetta tullaan hyödyntämään tutkimuskäytössä.
– Olemme saaneet myös liikunnan opintojen puolelta käyttöömme rannekkeita, joilla voi mitata osallistujien sykettä. Näin voimme tarkkailla sitä, miten tällainen immersiivinen tilanne vaikuttaa vaikkapa jännitykseen, Ville Tahvanainen kertoo.
Koska pelillistämisen pedagogiikan kehittämistä tarvitaan, on Tahvanaisen mukaan yksi pakohuoneen tärkeimmistä tavoitteista luoda pakohuonepedagogiikalle viitekehys eli tuoda esille, mitä pakohuonepedagogiikka tarkoittaa ja kuinka sitä voi konkreettisesti toteuttaa.
– Opetusmenetelmissä on tilaa uusille tavoille, ja uskon, että tämä toimii nyt eräänlaisena vipuna pelillistämisen edistämiselle opetuksessa.

Pakohuone on osa Sm4rt LOC -hanketta, ja se on rakennettu yhteistyössä opettajankoulutuksen, tietojenkäsittelytieteen ja fysiikan oppiaineen kanssa. Näin pakohuone on jo rakennusvaiheessaan yhdistänyt opetukseen tulevaisuuden taitoja, kuten ohjelmointia, koodausta ja teknologiakasvatusta.
Idea pakohuonelaboratoriosta hyväksyttiin viime vuoden joulukuussa, ja konkreettinen suunnittelutyö alkoi helmikuussa. Tilat valmistuivat syyskuun lopussa.
Pakohuone on Ville Tahvanaisen mukaan valtakunnallisesti, ja todennäköisesti maailmanlaajuisestikin, ainutlaatuinen kokonaisuus.
– Niin sanottuja liikuteltavia matkalaukku-pakohuoneita on tehty vastaavassa tarkoituksessa, mutta nyt kyseessä on pysyvä tila.
Tila on suunniteltu yhdessä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) kanssa, joka on huolehtinut myös tilan rakentamisesta.
– Täällä voi uudistua ja olla kokeilevaa kulttuuria. Toivotaan, että prosessi jatkuu täällä vielä vuosia, Tahvanainen toteaa.
Itä-Suomen yliopiston viestinnän asiantuntija Nina Venheen mukaan pakohuone on jo nyt herättänyt kiinnostusta yritysten keskuudessa, ja asia on nostettu esille esimerkiksi Twitterissä.
– Tuotteistaminen on tietysti yksi juttu, mitä haluamme miettiä – että voisimmeko me myydä tätä tuotteena eteenpäin. Sitä selvittelemme sitten seuraavaksi, Tahvanainen kertoo.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä