Julkaistu 

Jokelaa ei suojella – tontille suunnitteilla uusi kuusikerroksinen talo

Torikatu 26:n eli Inarin, Jokelan ja Kino-Karjalan talojen tontin kaavahanke on edennyt ehdotusvaiheeseen, tiedottaa Joensuun kaupunki.
Kaavaehdotuksen keskeisin sisältö on, että Inarin talo suojellaan ja muulle osalle tonttia voidaan toteuttaa uudisrakennus. Jokela-Kino-Karjala-rakennusta ei esitetä suojeltavaksi.
– Vaikka Jokelan ja Kino-Karjalan taloilla on arvoja, joiden perusteella olisi mahdollisuus tehdäkin suojelupäätös, niin suojelusta tulisi niin kohtuutonta taloudellista haittaa omistajalle, joten ehdotusta laadittaessa päätettiin, että suojelu ja kunnostus eivät ole kaavoituksessa vaihtoehtoja, Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen sanoo.

Kaavahankkeen aikana kaupunki on teettänyt laajan rakennushistoriaselvityksen kohteen rakennuksista, Jokela-Kino-Karjala-talon säästävän korjaustavan selvityksen sekä kaksi taloudellisten vaikutusten arviointia.

Inarin talon suojeleminen ei ole herättänyt ristiriitoja. Sen sijaan Jokela-Kino-Karjalan talon osalta ratkaisu on ollut vaikea. Rakennuksella on selvitysten perusteella kiistämättömiä arvoja, mutta se on erittäin huonokuntoinen. Rakennuksen käyttöönotto edellyttäisi toimenpiteitä, jotka ovat taloudellisesti raskaita toteuttaa, myös uudemman säästävän korjaustavan selvityksen mukaan toteutettuna. Taloutta koskevat selvitykset osoittavat, että Jokelan talon suojelu ei olisi kohtuullista maanomistajalle. Jokela-Kino-Karjala-rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot eivät ole niin merkittävät, että kaupungin olisi syytä tehdä suojelupäätös, joka voi johtaa korvausvelvollisuuteen.

Asemakaavaehdotuksessa Torikatu 26 tontti on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Inarin talo on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi. Jokela-Kino-Karjalan talon paikalle on osoitettu paikka kuusikerroksiselle uudisrakennukselle. Uudisrakennuksen rakennusoikeus on 3 300 kerrosneliömetriä. Uudisrakentamisen osalta noudatetaan Joensuun keskustan osayleiskaavan (2012) periaatteita. Vaikka osayleiskaava ei ole voimassa tällä tontilla, on keskustan rakentamistavan yhtenäisyyden vuoksi sen sisältöä syytä noudattaa.

Asemakaavan muutos käynnistettiin kaupungin aloitteesta erityisesti suojelukysymysten ratkaisemiseksi. Asiaa on esitelty ja siitä keskusteltu useassa vaiheessa Joensuun kaupunkirakennelautakunnan kanssa. Lautakunta tuntee selvitykset ja nyt päätettäväksi tuotavan kaavaehdotuksen olennaisen sisällön.

Asemakaavaehdotus on kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä tiistaina 16.6.2020. Jos lautakunta hyväksyy ehdotuksen, se asetetaan julkisesti nähtäville ajalle 25.6.–10.8.2020. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaavaehdotus tullee elo- tai syyskuussa 2020.

 

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä