Julkaistu 
Hanna Käyhkö

Joensuun vilkkain risteys remonttiin

Siltakadun ja Koulukadun risteykseen tulee suuri kiertoliittymä, jonka rakentaminen alkaa ensi viikolla. Samassa yhteydessä tehdään muun muassa erillinen pyörätie Siltakadun varteen Kirkkokadun ja Kalevankadun välille sekä saneerataan alueen vesihuolto. Työt valmistuvat arviolta lokakuussa.

Uuden kiertoliittymän avulla keskustan pääkatujen liikennettä saadaan sujuvammaksi, kun liittymä palvelee kaikkia tulosuuntia tasapuolisesti ja joustavasti eri liikennetilanteissa. Samalla kiertoliittymä toimii erityisen joustavasti myös jalankululle ja pyöräilylle.
– Pyöräilyn toimivuus paranee edelleen Koulukatu–Siltakatu-liittymässä, kun pyörätie muotoillaan kiertoliittymäksi liittymän ulkokehälle. Myös liikenneturvallisuuden kannalta kiertoliittymä on toimivampi, kun väistämissäännöt ovat yksinkertaiset ja liittymä mitoitetaan niin, että ajonopeudet pysyvät maltillisena, kertoo Joensuun kaupungin liikenneinsinööri Jarmo Tihmala.

Rakennustyöt tehdään useassa vaiheessa joukkoliikenteen sujuvoittamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa suljetaan Kirkkokadun ja Siltakadun risteys sekä Siltakatu ajoneuvoliikenteeltä Koulukadun risteykseen saakka. Kun Kirkkokatu avataan ajoneuvoliikenteelle, suljetaan toisessa vaiheessa Siltakatu Kalevankadun risteykseen saakka ja Koulukatu välillä Koskikatu–Niskakatu. Viimeisessä vaiheessa suljetaan Koulukadun ja Koskikadun risteys.

Rakennustyöt vaikuttavat myös urakka-alueen puihin. Alueen puistolehmusten kuntoa kartoitettiin viime kesänä alueen suunnittelun yhteydessä. Tarkoitus oli löytää riskipuut, jotka tulisi uusia rakennustyön yhteydessä sekä selvittää, mitkä puut voi muuttuvassa katuympäristössä säilyttää. Katusuunnittelussa otettiin huomioon sekä säilytettävien että uusien puiden kasvuolot.
– Koko urakka-alueella säilytetään yli 30 lehmusta ja istutetaan uusia 28. Istutettavat puut ovat jo valmiiksi kookkaita, katupuiksi kasvatettuja puistolehmuksia, kertoo kaupungin puistosuunnittelija Paula Lamminsalo.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä