Julkaistu    |  Päivitetty 

Keskussairaalan päivystys uusiin tiloihin

Pohjois-Karjalan keskussairaalan uusin rakennus, J2-laajennus, on valmistunut ja muutot rakennukseen alkavat helmikuun aikana, kertoo Siun sote.

Vuonna 2017 alkaneessa rakennushankkeessa on uudistettu kokonaan keskussairaalan niin sanotun kuuman sairaalan ydin, jossa toimivat ympäri vuorokauden päivystys, aikuisten tehostettu hoito ja tehovalvonta.

Päivystyksen yhteyteen tulee röntgen ja leikkaussalien välittömään läheisyyteen uusi heräämö. Laajennus on rakennettu vanhan sairaalarakennuksen yhtey-teen ja tilat on suunniteltu vastaamaan laajan päivystyksen sairaalan tarpeita. Toimintojen aiempaa tehokkaampi sijoittelu mahdollistaa entistä suurempien potilasmäärien hoitamisen myös tulevaisuudessa.

Uudet tilat on suunniteltu potilaan hoidon näkökulmasta mahdollisimman tehokkaiksi. Muun muassa potilaan kuljettamiseen kuluva aika on minimoitu.

Uudet tilat ovat merkittävä parannus myös teho-osastolle ja -valvonnalle, jotka ovat pitkään toimineet hyvin ahtaissa tiloissa.

J2-laajennukseen muuttavat myös lastenkeskus ja vatsakeskus. Lastenkeskus kokoaa yhteen lasten ja nuortentautien poliklinikat ja vuodeosastot sekä pienten lasten teho- ja valvontaosaston. Erityisesti lastenkeskuksessa taiteella on tärkeä rooli viihtyvyyden kannalta, mutta taidetta on muuallakin rakennuksessa. Taidehankinnat on tehty paikallisilta taiteilijoilta.

Useamman vuoden yhtenä yksikkönä toimineet gastroenterologian ja vatsaelinkirurgian erikoisalat pääsevät myös uusiin, yhteisiin tiloihin. Vatsaelinsairauksia sairastavien potilaiden poliklinikkakäynnit, tähystykset ja valvonta toimenpiteen jälkeen on keskitetty samaan paikkaan, leikkaussalien ja keskeisten tutkimuslaitteiden välittömään läheisyyteen.

Uuden sairaalarakennuksen tilasuunnittelussa on otettu huomioon myös omaiset ja läheiset. Suurin osa potilashuoneista on yhden hengen huoneita, ja lastenkeskuksessa kaikki huoneet ovat perhehuoneita. Lisäksi esimerkiksi tehohoidon tiloissa on järjestetty omaisille mahdollisuus yöpymiseen.

Uusiin tiloihin muuttaa ensimmäisenä päivystys, joka avaa ovensa uusissa tiloissa 19.2.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä