Julkaistu 

Kuhasalon jätevedenpuhdistamon piipusta ei tule enää hajuhaittoja

Kuhasalon jätevedenpuhdistamon piipusta ei tule enää hajuhaittoja Mikko Makkonen

Jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen terminen kuivaus poistettiin käytöstä vuoden 2019 marraskuun lopussa Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla, Joensuun Vesi kertoo tiedotteessaan. Lietteen kuivauksessa käytettiin ”polttoaineena” pääasiassa puhdistusprosessissa syntyvää metaanikaasua (CH4).

Metaanikaasu hyödynnetään nyt kokonaan laitostilojen lämmityksessä sekä kaasumoottorissa, jossa siitä tuotetaan sähköä puhdistamon omaan käyttöön. Lämmöntuotannon suhteen Kuhasalon jätevedenpuhdistamo on nyt noin 90-prosenttisesti omavarainen ja sähkön käytön osalta noin 60-prosenttisesti.

Termisestä kuivauksesta johtuneiden hajuhaittojen poistumisen lisäksi syntyneitä positiivisia ympäristövaikutuksia ovat hiilidioksidipäästöjen pieneneminen, muun muassa rikkivety- ja ammoniakkipäästöjen loppuminen sekä kevyen polttoöljyn käytön tarve ainoastaan häiriötilanteissa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä