Julkaistu    |  Päivitetty 
Jarno Keskinen

Juhlapäivä noin 1,2 miljoonalle suomalaiselle

Tilastojen valossa suomalaiset isät eivät ole mikään yhtenäinen joukko.

Ihme se olisikin, sillä Suomessa on yli 1,2 miljoonaa isää.

15−81-vuotiaista miehistä yli puolella, noin 57 prosentilla, on lapsia.

Yli 64-vuotiaista miehistä yli 80 prosenttia on isiä.

Yhteisiäkin nimittäjiä joukosta löytyy, isät ovat esimerkiksi työssäkäyviä 90 prosentin todennäköisyydellä. Lapsettomista miehistä työssä käy vain 73 prosenttia.

Isien ikäjakauma on suuri. Isä on ensimmäisen lapsen syntyessä keskimäärin 31-vuotias. Isäksi tulee ensimmäistä kertaa noin 20 900 miestä vuodessa eli 41 prosenttia vuoden aikana isäksi tulleista miehistä. Yli 60-vuotiaista miehistä noin 60 tulee vuosittain isäksi.

Yhdellä isällä on keskimäärin 2,25 lasta. Eniten on kahden lapsen isiä, joita on runsaat 540 000.

Yhden lapsen isiä on vajaat 310 000 ja kolmen lapsen isiä runsaat 260 000.

Isiä, joilla on neljä lasta tai enemmän, on kymmenen prosenttia isistä.

Isien yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, myyntiedustajat ja talonrakentajat.

Isyysvapaan tai alle kolmen kuukauden pituisen hoitovapaan aikana isät luokittuvat työllisiksi, minkä vuoksi perhevapailla ei ole juuri vaikutusta isien työllisyysasteeseen.

Isien perhevapaiden pitäminen on yleisintä siinä vaiheessa, kun perheen nuorin lapsi on 1–2-vuotias. Tällöin viisi prosenttia isistä on hoitamassa lasta tai lapsia joko perhevapaalla työstä tai ilman työsuhdetta.

Vuosittain vanhempainpäivärahaa saa noin 62 000 isää, joille maksettu keskimääräinen päiväkorvaus on hieman alle 85 euroa.

Vanhempainpäivärahapäivistä isien osuus on noin kymmenen prosenttia,1 460 400 päivää.

Ammatissa toimineista vanhempainpäivärahaa saaneista isistä 41 prosenttia toimi työntekijäammatissa, 37 prosenttia asiantuntija-ammatissa ja seitsemän prosenttia oli yrittäjiä.

Eniten etuutta käyttänyt ammattiryhmä oli erityisasiantuntijat, joihin lukeutui 13 800 isää. Toiseksi eniten etuutta käyttivät rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, yhteensä 9 800 isää.

Lapsiperheiden isien mediaanitulo on 41 188 euroa vuodessa. Yksinhuoltajaisä tienaa vähän vähemmän, hänen mediaanitulonsa on noin 36 280 euroa vuodessa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä