Julkaistu    |  Päivitetty 

Lyseon peruskoulun liikuntaluokkalaisille oma valmentaja

Petri Pennanen (oik.) on jakanut hyvällä menestyksellä neuvoja muun muassa JoMan Juha Niemelle. Nyt Pennasen valmennusopeista pääsevät nauttimaan myös yläkoululaiset.Kuva: Niko Jouhkimainen Petri Pennanen (oik.) on jakanut hyvällä menestyksellä neuvoja muun muassa JoMan Juha Niemelle. Nyt Pennasen valmennusopeista pääsevät nauttimaan myös yläkoululaiset.Kuva: Niko Jouhkimainen
Ominaisuusvalmentaja toteuttaa yhdessä liikunnanopettajien kanssa liikuntatunteja ja Kasva urheilijaksi -sisältöjä, joissa käydään läpi urheilijan perustaitoja ravitsemuksesta elämänhallintaan. Valmennuksessa painotetaan erilaisia liikuntataitoja: liiketaitoa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta, fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien kehittämistä sekä tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja.

Nuorten innokkuus ja osaaminen on jo tehnyt vaikutuksen Petri Pennaseen.

–  Nuorten asenne, oppimishalu ja liikunnallinen taitavuus ovat jo nyt todella hyvällä tasolla. Yläkouluiässä luodaan fyysisen harjoittelun pohjaa. Nuorten kasvu terveeksi ja tavoitteelliseksi urheilijaksi alkaa, joten ominaisuusvalmennukselle yläkouluiässä on selkeä tilaus.

–  Hakijoita liikuntaluokille on ollut paljon, ja vuosittain vain 24 uutta 7-luokkalaista pääsee mukaan. Se mietityttää, että kuinka paljon jää innokkaita ja taitavia nuoria toiminnan ulkopuolelle ja että olisiko toimintaa tulevaisuudessa mahdollista laajentaa kaupungin muihin yläkouluihin.

Uudenlainen yhteistyö on miellyttänyt myös urheiluakatemiaa.

–  Lyseon peruskoulun rehtorin ja liikunnanopettajien kanssa on yhdessä pohdittu, mitkä asiat ovat toimivia ja mitkä vaativat vielä kehittämistä. Myös seurojen tarpeita on pyritty kuulemaan mahdollisimman monipuolisesti, urheiluakatemian Tarmo Koivuranta kertoo.

–  Vanhempainillassa on kerrottu liikuntaluokkalaisten vanhemmille, millaista toimintaa heidän lastensa koulupäivään kuuluu.

Koivuranta kertoo, että keskusteluja on käyty myös Pataluodon koulun kanssa liikuntaluokkien toiminnasta seuraavina vuosina ja liikunnanopettajien kouluttamisesta jo tämän lukuvuoden aikana.

–  Innolla rakennetaan joensuulaista mallia yläkoulutyön kehittämiseksi. Tavoitteena on entistä vahvempi urheilijan polku yläkoulusta korkea-asteelle asti, Koivuranta toteaa.

Ominaisuusvalmentajan palkkauksen on mahdollistunut Olympiakomitean palkkatuki.

Palkkatuen taustalla on Suomen Olympiakomitean joulukuussa käynnistämä 2018 Nuorelle Siivet -kampanja, jossa kerätään varoja urheiluakatemioiden toimintaan.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä