Julkaistu 

Joensuu nähdään turvallisena – muun muassa lasten ja ikäihmisten turvallisuus puhuttaa

Joensuun kuntalaisten turvallisuuskyselyssä nousi esille muun muassa keskustan alueen turvallisuus. Hanna-Mari Lappalainen Joensuun kuntalaisten turvallisuuskyselyssä nousi esille muun muassa keskustan alueen turvallisuus.

Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman ensimmäinen vaihe on saatu kaupungin tiedotteen mukaan päätökseen. Toimintaympäristön arvioinnin työvaiheessa kuultiin alueen keskeisiä turvallisuustoimijoita, järjestötahoja, kaupungin vaikuttamistoimielimiä, yrittäjiä sekä kuntalaisia. Kuulemiset toteutettiin haastattelujen ja internet-kyselyjen avulla. Toimintaympäristön arvion tavoitteena oli saada laaja ja ajantasainen näkemys Joensuun alueen turvallisuustilanteesta.

Yleisellä tasolla Joensuun alueen turvallisuustilanne koettiin kuulemisten perusteella hyväksi, mutta myös haasteita ja tulevaisuuden uhkakuvia tuotiin esille. Kaiken kaikkiaan toimintaympäristön arvioon osallistuneet tahot olivat pitkälti samoilla linjoilla alueen tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta. Kaupungin tiedotteen mukaan kuulemiskierroksen pohjalta voi päätellä, että tilanne on tällä hetkellä hyvä ja vakaa, mutta turvallisuuden eteen on tehtävä säännöllisesti töitä ja pidettävä toimijat ajan tasalla tilanteen suhteen.

Toimintaympäristön arvioissa kuultujen tahojen yleisimmin esiin nostamia turvallisuusteemoja olivat ikäihmisten turvallisuuden edistäminen, lasten ja nuorten turvallisuus, kaikkia palveleva turvallinen asuinympäristö, sosiaalisen kestävyyden teemat sekä alueellisen turvallisuusyhteistyön kehittämiseen tähtäävät teemat. Joensuun alueella toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on koettu kuulemisten perusteella pääosin toimivaksi, mutta myös halukkuus kehittää toimintamalleja pidemmälle oli korkealla tasolla.

Joensuun kuntalaisten turvallisuuskyselyyn vastauksia saatiin 613 kappaletta, joista monissa nostettiin esille muun muassa liikenneturvallisuuteen sekä keskustan alueen turvallisuuteen liittyviä huomioita. Kuntalaiskyselyn tulokset otetaan laajasti huomioon turvallisuussuunnitelman laatimisen edetessä.

Turvallisuussuunnitelman seuraavassa työvaiheessa ryhdytään määrittämään tavoitteita ja toimenpiteitä alueellisen turvallisuustyön kehittämiseksi. Suunnitelman laatiminen jatkuu Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman ohjaus- ja seurantaryhmän johdolla kesän ja syksyn aikana.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä