Julkaistu    |  Päivitetty 

Jokelan tontille tarjolla kaksi vaihtoehtoista kaavaa

Jokelan pattitilanteeseen haetaan taas ratkaisua.Kuva: Marko Puumalainen Jokelan pattitilanteeseen haetaan taas ratkaisua.Kuva: Marko Puumalainen
Torikatu 26, eli Inarin ja Jokelan talojen kaavahanke on edennyt luonnosvaiheeseen.

Kaavan luonnosvaihe on tehty kahtena toisistaan poikkeavana vaihtoehtona. Keskeiset erot ovat rakennussuojelussa ja uudisrakentamisen määrässä.

Toisessa vaihtoehdossa kiinteistön molemmat rakennukset, sekä Inarin että Jokelan talo, on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi. Kaavaratkaisussa tontille ei ole mahdollista uudisrakentaa.

Toisessa vaihtoehdossa vain Inarin talo on suojeltu ja Jokelan talo on purettu.

Tämä kaavaratkaisu mahdollistaa Jokelan talon paikalle kuusikerroksisen uudisrakennuksen rakentamisen.

Kaavahanketta varten kaupunki teetti kohteesta rakennushistoriaselvitys ja taloudellisten vaikutusten arviointi. Selvitykset koskevat koko kiinteistöä, mukaan lukien Inarin ja Jokelan talot.

Arviointi teetettiin kaikkiaan neljästä erilaisesta tontinkäyttövaihtoehdosta.

Arvioinnin perusteella kaavaluonnokseksi valittiin kaksi toisilleen vastakkaista vaihtoehtoa. Välivaihtoehdot eivät sisältäneet sellaisia taloudellisia tai ympäristöllisiä etuja, että niitä olisi ollut järkevää työstää eteenpäin, kerrotaan Joensuun kaupungin tiedotteessa.

Kaavaluonnos siihen liittyvine aineistoineen on nähtävänä 16.5.–10.6. välisen ajan.

Aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä verkossa http://www.joensuu.fi/kaavoitus ja keskeisiltä osiltaan Muuntamontie 5 palvelupisteessä ja Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20.

Kaupunki esittelee kaavaluonnosta yleisötilaisuudessa keskiviikkona 29.5.2019 kello 17 alkaen Carelicumin auditoriossa. Kaavaehdotus tullee kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2019.

Torikatu 26 asemakaavamuutosta on edistetty yhteistyössä Joensuun kaupungin, kiinteistön omistajan, Museoviraston sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kesken. Kiinteistön omistaa Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö KKES.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä