Julkaistu    |  Päivitetty 

Yksityismetsien puunmyynti kasvoi Pohjois-Karjalassa

Yksityismetsien puunmyyntimäärä oli Pohjois-Karjalassa viime vuonna 3,78 miljoonaa kuutiota, ja kasvua tässä oli edellisvuoteen 27 prosenttia.

Puukauppatuloja yksityismetsänomistajille kertyi kaikkiaan noin 117 miljoonaa euroa, kerrotaan metsänhoitoyhdistyksestä.

Puukauppaa käytiin kaikenlaisista kohteista suhteellisen tasaiseen tahtiin, joskin kysytyimpiä olivat perinteiseen tapaan kangasmailla sijaitsevat havutukkivaltaiset avohakkuuleimikot.

Myös harvennusleimikoiden kysyntä oli hyvä ja kuitupuun hinta kehittyi viime vuonna metsänomistajien näkökulmasta suotuisasti.

Puukaupan hintahuippu saavutettiin aivan loppuvuodesta.

Ylipäätään vuosi 2018 oli metsänomistajille ja metsänhoitoyhdistykselle varsin työntäyteinen. Puukauppa kävi lähestulkoon ennätyksellistä tahtia ja metsänhoitotöitä toteutettiin varsin paljon.

Oman leimansa vuoteen toivat alkutalven 2018 pahat lumituhot. Metsänhoitoyhdistyksestä kerrotaan, että vahinkoarvioiden teko työllisti runsaasti sen toimihenkilöitä.

Metsänhoitoyhdistyksen laatimien puunmyyntisuunnitelmien määrä oli viime vuonna noin 2,1 miljoonaa kuutiota, joka on 31 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Näistä puunmyyntisuunnitelmista metsänomistajat valtuuttivat metsänhoitoyhdistyksen kilpailuttamaan ja valvomaan noin 2 800 puukauppaa, joka tarkoittaa reilua 1,5 miljoonaa kuutiota myytyä puuta.

Yhdistyksen korjuupalvelun kautta puuta korjattiin reilu 150 000 kuutiota sisältäen myös energiapuun.

Metsätalouden ja puukaupan tulevaisuus toimialueella näyttää kaikkiaan hyvinkin valoisalta, arvioidaan metsänhoitoyhdistyksestä.

Tehdyt metsäteollisuuden investoinnit ovat nostaneet puunkäyttöä, joka näkyy myös Pohjois-Karjalan puukauppamarkkinoilla.

Lisäksi suunnittelupöydillä on useita metsäteollisuuden suurinvestointeja eri puolilla maata. Näillä on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia myös Pohjois-Karjalan metsänomistajille.

Alkuvuonna 2019 puukaupan kysyntä on painottunut harvennusleimikoihin, mutta tukkivaltaisten leimikoiden osalta kysyntä on tämän vuoden aikana hiipunut.

Havukuidun hyvästä kysynnästä johtuen kuitupuun hinta on pysynyt lähes loppuvuoden hintatasolla, mutta tukin osalta hinnat ovat tulleet selvästi alaspäin.

Metsänomistajien järjestäytymisaste metsänhoitoyhdistykseen on Pohjois-Karjalassa pysynyt suhteellisen korkeana.

Noin 70 prosenttia eli vajaa 13 000 metsänomistajaa on maksanut jäsenmaksunsa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä