Julkaistu    |  Päivitetty 
Ilpo Paananen

Puukauppa kannattaa aina kilpailuttaa

Puukaupassa on kyse paljosta muustakin kuin pelkästä puun hinnasta. Korjuujälki on yksi merkittävä osatekijä. KuvaT: Ilpo Paananen Puukaupassa on kyse paljosta muustakin kuin pelkästä puun hinnasta. Korjuujälki on yksi merkittävä osatekijä. KuvaT: Ilpo Paananen
Metsänomistaja voi välinpitämättömyyttään menettää ilman suunnitelmaa tehdyssä puukaupassa merkittävän summan rahaa. Yksi yleisimmistä virheistä on, että puut myydään vanhalle tutulle ostajalle ilman kilpailutusta.

– Puukauppa kannattaa aina kilpailuttaa. Puunmyyntisuunnitelma on hyvä tehdä valmiiksi hyvissä ajoin ennen ajateltua kilpailutusta, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan metsäpalvelupäällikkö Arto Soikkeli opastaa.

Asiantuntijan laatiman puunmyyntisuunnitelman merkitys korostuu tilanteissa, joissa myytävänä on useita ja erilaisia leimikoita. Tällöin on tärkeää selvittää ennakkoon, millaista puuta korjattavalta leimikolta saadaan. Katkonnalla on aina merkittävä rahallinen vaikutus. Jos leimikolla on esimerkiksi huomattava määrä mäntypylvääksi soveltuvaa erikoispuuta, se kannattaa myydä erillään.

– Muita huomioitavia asioita ovat hakkuutapa ja korjuukelpoisuus. Joskus on järkevää myydä avohakkuut ja harvennukset erillisinä leimikkoina.

Puukauppa vaatii pitkäjänteistä toimintaa. Korjuuaika on tavallisimmin kaksi vuotta. Nopea aikataulu edellyttää, että olosuhteiden ja kohteen tulee olla sellainen, että pikainen korjuu on mahdollista.

– Nopea puukauppa onnistuu yleensä silloin, kun myytäväksi on valittu juuri sitä puutavaralajia, mistä markkinoilla on huutava pula.

Arto Soikkeli kertoo, että ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma nopeuttaa puunmyyntisuunnitelman laadintaa. Sen pohjalta voidaan tehdä puunmyyntiarvio toimistotyönä. Jos metsäsuunnitelma on Metsänhoitoyhdistyksen tietokannassa, on sen pohjalta laadittu puunmyyntiarvio jäsenille ilmainen. Metsäsuunnitelmia laativat myös muut yksityiset metsäpalveluyritykset.

Mikäli ajantasaista metsäsuunnitelmaa ei ole, sovitaan maastokäynti, jolla selvitetään tilan hakkuutarpeet ja -mahdollisuudet. Samalla huomioidaan arvokkaat elinympäristöt ja muut suojelukohteet, epäselvät tilan- tai kuviorajat.

– Jos asiakas tilaa meiltä puukaupan kokonaispalvelun, puunmyyntisuunnitelman teko on siinä mukana ja kokonaisuudesta veloitetaan kuutiopohjaisesti.

Kun hakkuukuviot ovat selvillä, laaditaan kirjallinen puunmyyntisuunnitelma, metsänkäyttöilmoitus ja kartta hakattavista kuvioista. Metsäkeskukselle toimitettava metsänkäyttöilmoitus on voimassa kolme vuotta siitä kun se on jätetty.

Jos asiakas on tilannut puukaupan kokonaispalvelun, jatketaan tästä tarjousten pyytämisellä. Yhdistys kilpailuttaa yli 2  000 puukauppaa vuosittain.

– Valmis paketti on helppo myydä puunostajille. Mikäli valmista metsänomistajalähtöistä pakettia ei ole tarjota, hajoavat puunostajien tarjoukset sen mukaan, mitä kukin yhtiön näkökulmasta tarvitsee ja haluaa ostaa, Soikkeli sanoo.

Puunmyyntisuunnitelma pysyy ajan tasalla 1–3 vuotta, ja uudistushakkuiden osalta pidempäänkin.

Arto Soikkeli arvioi, että etämetsänomistajat, kuolinpesät ja metsäyhtymät turvautuvat useimmin ammattilaisten puukauppapalveluihin, koska heidän on vaikeampi päästä valvomaan puukaupan korjuuvaihetta.

– Heille on tärkeää, että puukaupan hoitaa asiantunteva ammattilainen, eikä osakkaiden keskuuteen jää epäselvyyttä asioiden hoitotavasta.

Ilmastonmuutos ei vielä ole näkynyt puukaupassa, vaikka metsänomistajat ovat entistä tietoisimpia asiasta.

– Hiilensidonnan kannalta on tärkeää, että hakkuun jälkeen uuden taimikon kasvu saadaan mahdollisimman nopeasti alkuun. Harvennushakkuiden jälkeen kasvua voi tehostaa lannoituksin ja siten lisätä hiilensidontaa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä