Julkaistu 
Hanna-Mari Lappalainen

Homeen tuhoamisella suuriin säästöihin

Irtaimisto voidaan kaasuttaa tarkoitusta varten tehdyllä kaasutuslinjastolla, Mika Nykyri näyttää. Hanna-Mari Lappalainen Irtaimisto voidaan kaasuttaa tarkoitusta varten tehdyllä kaasutuslinjastolla, Mika Nykyri näyttää.

Vuonna 2016 puolustusvoimat ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy hakivat jatkokehittäjää menetelmälle, jolla muodostettiin vetyperoksidikaasua uudella tavalla.
Kontiolahdella päätettiin tarttua toimeen, ja kehittämisyhtiö Cleamixissa työskenneltiin asian parissa intensiivisesti seuraavat kolmisen vuotta. Kehittämistyön pohjalta syntyi uusi, muun muassa SARSin, MERSin, pernaruton ja homeitiöiden tuhoamiseen soveltuva vetyperoksidikaasutuslaite.
Menetelmän pohjalta perustettiin homeentuhoamispalveluihin erikoistunut yritys Xhome, joka toimii koko Suomen alueella. Xhomen toimipiste sijaitsee Ylämyllyllä.
– Lopputulemana alkuperäisestä ideasta ei jäänyt mitään jäljelle, vaan kehitimme laitteen täysin puhtaalta pöydältä, kertoo Harri Hakkarainen Cleamix Oy:stä.
Menetelmä on Hakkaraisen mukaan tiettävästi ainoa maailmassa, ja sille on parhaillaan 22 patenttihakemusta vetämässä.
– Laite eroaa kilpailijoista siten, että sitä pystytään ohjaamaan kaasupitoisuuksien mukaan, Hakkarainen selostaa.
Riittävää kaasupitoisuutta mitataan reaaliaikaisesti laitteessa olevilla antureilla.
– Kilpailijatkin kyllä mittaavat pitoisuuksia, mutta eivät ohjaa laitetta niiden mukaan, Hakkarainen tarkentaa.

Tekohengitystä tiloille
Xhomen käyttämä vetyperoksidikaasu hajoaa lopulta vedeksi ja hapeksi jättämättä myrkkyjäämiä pinnoille. Harri Hakkaraisen mukaan menetelmä on tehokkaampi kuin tavallisesti homeen tuhoamisessa käytetyt aerosolimenetelmät kuten kylmäsavukaasutus, koska aerosoli ei leviä ympäristöön niin tasaisesti kuin vetyperoksidikaasu.
Homeentuhous on jälkikäsittely, joka tulisi suorittaa jokaisessa homevaurion vuoksi saneeratussa kohteessa. Kun homevauriot on korjattu rakenteista, voi homeitiöitä silti jäädä ilmaan ja pinnoille.
– Pelkkä homevaurioiden korjaaminen ei korjaa kokonaisuutta, vaan irtaimisto ja huonetilat tulisi kaasuttaa erikseen, samoin kuin ilmastointikanavat, kertoo Mika Nykyri Xhomesta.
Nykyri ja Hakkarainen painottavat, että kaasutus ei myöskään korjaa mitään eikä tehoa näin ollen rakenteissa oleviin homekasvustoihin. Kaasutuksella on kuitenkin mahdollista antaa homevauriosta kärsiville tiloille niin sanottua tekohengitystä.
– Jos esimerkiksi päiväkoti tai koulu on kärsinyt homevaurion ja uudet tilat ovat tekeillä, voi väistötilojen etsiminen tulla hyvin kalliiksi. Tuolloin vanhoissa tiloissa voidaan tehdä määräaikaiskaasutuksia esimerkiksi kahden tai kolmen kuukauden välein, jotta tiloissa voi toimia turvallisesti hetken aikaa, Nykyri kertoo.
– Sitäkään ei tietysti saa vuosia ja vuosia tehdä, vaan joku järki pitää olla, Hakkarainen lisää.

Irtaimiston voi pelastaa
Mika Nykyrin mukaan on tavallista, että homevaurion kohdanneessa kohteessa joudutaan hankkiutumaan irtaimistosta kokonaan eroon, mikä ei palvele kierrätystaloutta.
– Irtaimiston puhdistamisella päästään yhteiskunnallisesti merkittäviin säästöihin, Nykyri toteaa.
Nykyrin mukaan irtaimisto on hyvä tuoda puhdistettavaksi tarkoitusta varten kehitetylle kaasutuslinjastolle.
– Tavarat esipuhdistetaan erillisessä alipaineistetussa tilassa, jonka jälkeen ne siirretään kaasutustilaan ja sieltä erilliseen puhtaaseen tilaan, Nykyri selostaa.
Miesten mukaan kaikkein pienimpiä ja vähemmän arvokkaita yksittäisiä tavaroita ei kannata kaasuttaa, sillä se voi tulla kalliimmaksi kuin uusien tavaroiden hankkiminen.
– Tunnearvo on tietysti toinen juttu. Nyrkkisääntö on kuitenkin, että Ikean mukit kannattaa käydä ostamassa uudestaan, Hakkarainen toteaa.

Yrittäjäverkostoksi
Harri Hakkaraisen mukaan homeen tuhoamiseenkin markkinoitua otsonointia ei kannattaisi käyttää kyseiseen tarkoitukseen ollenkaan.
– Alustavien tutkimusten mukaan otsoni reagoi homeen kasvustojen kanssa siten, että syntyy jopa hometta vaarallisempia partikkeleita. Se vain pahentaa tilannetta, Hakkarainen toteaa.
– Otsonointi sopii sen sijaan hyvin esimerkiksi hajunpoistoon ja rasvan irrottamiseen.
Miesten mukaan Cleamixin vetyperoksidikaasutuslaitteiden kaltaisia laitteita on markkinoilla maailmassa pari muutakin.
– Kilpailulta ei kuitenkaan kukaan säästy ja sitä on varmasti tulevaisuudessa edessä enemmänkin, Nykyri tuumaa.
Nykyrin mukaan seuraavan kahden vuoden aikana Xhomesta on tarkoitus rakentaa valtakunnallinen yrittäjäverkosto, johon kuuluisi viidestätoista kahteenkymmeneen yrittäjää eri puolilla Suomen suurimpia kaupunkeja.
– Sen jälkeen pyrkimyksenämme on katsoa muihin Pohjoismaihin ja tämän jälkeen muualle Eurooppaan. Se on meidän visiomme, Nykyri summaa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä