Julkaistu 

Ortodoksinen kirkko kanonisoi Siilaisella ammutun Johannes Karhapään

Sonkajanrannan kirkkokin muistuttaa Johannes Karhapäästä. Helena Romppanen Sonkajanrannan kirkkokin muistuttaa Johannes Karhapäästä.

Kansalaissodan aikana Joensuussa ammuttu Johannes Karhapää on ensimmäinen suomalainen, jonka ortodoksinen kirkko on kanonisoinut pyhäksi.

Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin Pyhä Synodi hyväksyi yksimielisesti Suomen ortodoksisen kirkon aloitteen skeemaigumeni Johanneksen ja Johannes Karhapään liittämisestä pyhien joukkoon nimillä Pyhittäjä Johannes Valamolainen ja Pyhä marttyyri ja tunnustaja Johannes Ilomantsilainen.

Suomen ortodoksinen kirkko on ollut tähän saakka ainoa paikalliskirkko, jolla ei ole ollut ainoatakaan kirkon hallinnollisen itsenäisyyden ajalla kanonisoitua ja kansallisuudeltaan suomalaista pyhää. Asiasta kertoi Suomen ortodoksinen kirkko verkkosivuillaan.

Johannes Karhapää (1884–1918) toimi kirkon verkkosivujen mukaan Suomen ortodoksisen kirkon muodostumisvaiheessa 1900-luvun alun vaikeissa olosuhteissa aktiivisena, työhönsä koko olemuksellaan sitoutuneena kansanvalistajana, joka puolusti suomalais-karjalaisen ortodoksisuuden asiaa. Kotikylälleen Sonkajanrannalle hän muun muassa sai aikaan kirkkokoulun, ja kirkon johto piti Sonkajanrantaa ortodoksisuuden mallikylänä, vaikka vastustajien mielestä kylä ja koulu edustivat venäläistämispyrkimyksiä.

Kansalaissodan aikaan tilanne kärjistyi niin, että Karhapää vangittiin, ja huhtikuun 1918 taitteessa hänet kuljetettiin Joensuun kaupungintalon kellarista yhdessä muiden sinä päivänä surmattavien kanssa Siilaisille, jossa teloitukset pantiin täytäntöön. Sadan vuoden takaiset tapahtumat herättävät Ilomantsissa yhä suuria tunteita.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä