Julkaistu    |  Päivitetty 
Hanna-Mari Lappalainen

Treenaamalla kohti koulupaikkaa

Korkeakoulustartti-hanketta ovat olleet toteuttamassa Katariina Waltzer (vas.), Merja Tamminen, Antti Perälä, Niina Pennanen ja Joni Ranta. Korkeakoulustartti-hanketta ovat olleet toteuttamassa Katariina Waltzer (vas.), Merja Tamminen, Antti Perälä, Niina Pennanen ja Joni Ranta.
Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaun tulokset ovat jo useimmilla tiedossa. Osa odottelee vielä tietoa mahdollisesta varasijalta hyväksymisestä.

Suomessa jopa 70 prosenttia uusista ylioppilaista jää ilman korkeakoulupaikkaa, joten moni putoaa niin sanottuun välitilaan, jossa ei ole ammattitutkintoa, muttei myöskään siihen valmistavaa koulupaikkaa.

Ilman korkeakoulupaikkaa jääneitä nuoria ajatellen Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu kehittivät yhteistyössä Korkeakoulustartti-hankkeen, jonka tarkoituksena on valmentaa ja ohjata pohjoiskarjalaisia nuoria oman koulutusalan valinnassa toisen asteen tutkinnon jälkeen.

– Ilman ammattitutkintoa jääneiden nuorten määrä on ollut kasvussa Pohjois-Karjalassa, kertoo Korkeakoulustartti-hankkeen projektipäällikkö Niina Pennanen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

– Kun hanketta valmisteltiin, TE-toimiston tilastojen mukaan noin tuhat ilman ammattitutkintoa olevaa nuorta oli ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi Pohjois-Karjalassa, ja vuosittain luku on kasvanut noin sadalla, Pennanen selostaa.

Syytä kasvaneelle määrälle Pennanen ei uskalla lähteä arvailemaan.

– En osaa sanoa. Ehdottomasti tarpeeseen perustuen päätimme lähteä hanketta kuitenkin suunnittelemaan.

Korkeakoulustartin kohderyhmänä ovat kaikki Pohjois-Karjalassa korkeakouluihin hakevat nuoret henkilöt. Hankkeeseen kuuluu valmennuksia, joista ensimmäinen, Kohti valintakoetta! -valmennus, järjestettiin täsmäiskuna huhtikuussa yliopiston tiloissa.

Valmennukseen osallistui kymmenisen henkilöä, ja se järjestettiin iltatoteutuksena nuorten mahdolliset muut menot huomioiden. Valmennus ei ole Niina Pennasen mukaan kuitenkaan laissa määriteltyä työllistymistä edistävää toimintaa.

– Nuori voi kuitenkin osallistua hankkeen toimintaan työllistymistä edistävän toiminnan ohella, Pennanen kertoo.

Valmennus koostui keväällä esimerkiksi ryhmä- ja paritehtävistä sekä luennoista, joiden avulla osallistujia pyrittiin valmistamaan tuleviin korkeakoulujen valintakokeisiin.

– Saimme valmennukseen osallistuneilta todella hyvää palautetta, ja monet tulivat kokoontumiskertojen jälkeen kysymään vielä lisätsemppausta yksilövalmennuksella. He saivat valmennuksesta lisää itseluottamusta tuleviin kokeisiin, Pennanen kertoo.

Hanke järjestääkin myös henkilökohtaista valmennusta sitä haluaville, ja tapaamisia voidaan järjestää sekä kasvokkain että etänä esimerkiksi Skypen välityksellä. Kaikki valmennus on nuorille maksutonta. Valmentajina toimivat Joni Ranta ja Pennanen itse Karelia-ammattikorkeakoulusta sekä Katariina Waltzer ja Merja Tamminen Itä-Suomen yliopistosta.

– Asiantuntemusta löytyy siis sekä korkeakoulujen opinto-ohjauksesta että korkeakouluopetuksesta, Pennanen selostaa.

Hankkeen seuraava valmennus alkaa 28. elokuuta. Halukkaiden toivotaan ilmoittavan valmennukseen osallistumisesta etukäteen kenelle tahansa yhteyshenkilöistä. Tarvittavat tiedot löytyvät osoitteesta http://www.karelia.fi/korkeakoulustartti.

Syksyn valmennus koostuu erilaisista moduuleista, joissa keskitytään esimerkiksi oman opintopolun suunnitteluun, valintakokeeseen valmistautumiseen sekä työelämään tutustumiseen. Nuori voi valita näistä omansa tarpeen mukaan.

– Syksyn valmennuksessa on mukana myös työelämäyhteistyö. Saamme kuulla uratarinoita ja teemme työelämävierailuja Pohjois-Karjalan alueella. Tavoite on, että nuoret pääsevät henkilökohtaisesti tutustumaan itseään kiinnostaviin aloihin esimerkiksi seuraamalla työntekijän työpäivää, Niina Pennanen selostaa.

Valmennusryhmiä perustetaan osallistujamäärästä riippuen useampia, ja valmennuksia järjestetään kerrasta kahteen viikossa. Pennasen mukaan syksyn valmennus toteutetaan todennäköisesti sekä ilta- että päivätoteutuksena.

Valmentajat jalkautuvat myös Joensuuta ympäröiviin kuntiin koko Pohjois-Karjalan alueella.

– Jos osallistujia tulee tarpeeksi, järjestämme valmennuksia myös ympäröivissä kunnissa, Pennanen kertoo.

Pennanen kannustaa kaikkia nuoria tulemaan mukaan valmennukseen, olipa oma urapolku jo mielessä tai ei.

– Jos ei ole mitään käsitystä siitä, mitä tahtoisi tulevaisuudessa tehdä, kannattaa ehdottomasti osallistua valmennukseen. Siellä mietimme yhdessä vahvuuksien ja kiinnostuksenkohteiden kautta itselle sopivaa, realistista koulutusalaa, Pennanen summaa.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä