Julkaistu    |  Päivitetty 
Anna Tenhu

Tietotekniikasta harmaita hiuksia senioreille

Verkkoon siirtyminen pelottaa vanhuksia. Älypuhelimen ja tabletin käyttämiseen kaivataankin sen takia rohkaisua ja opastusta. Verkkoon siirtyminen pelottaa vanhuksia. Älypuhelimen ja tabletin käyttämiseen kaivataankin sen takia rohkaisua ja opastusta.
Kun palvelut siirtyvät verkkoon tai älykännykkään, saattavat seniorit pudota kehityksen kelkasta ilman ohjausta. Joen Severi ry:n ohjausklinikalla opastetaan vanhuksia tietotekniikan saloihin. Klinikat sijaitsevat Pyhäselän kirjastolla ja Joensuussa Joen Severin pajalla.

Klinikat on perustettu selkeään tarpeeseen, sillä kännykkää ostaessa ei mukaan tule selkokielistä manuaalia sen käytöstä.

– Tietotekniikkaa käyttävien senioreiden määrää on vaikea arvioida, mutta viime vuosina on ollut selvästi havaittavissa älypuhelimen lisääntynyt suosio, Joen Severi ry:n järjestökehittäjä Marianne Lappalainen kertoo.

Pyhäselän kirjaston ohjausklinikalla on Marianne Lappalaisen mukaan ollut keskimäärin viisi ikäihmistä osallistumiskerrallaan.

Kun ryhmäkoko on pieni, menee oppikin perille paremmin, ja aikaa on myös yksilöneuvontaan.

Ohjausklinikka on kokoontunut Pyhäselän kirjastossa keskiviikkoisin pois lukien kuukauden ensimmäiset keskiviikot.

Vanhusten tekniset ongelmat ovat monimuotoisia.

– Senioreitten tietotekniset ongelmat liittyvät usein päivityksiin niin mobiililaitteissa kuin tietokoneissa. Samoin verkkopalvelut herättävät kiinnostusta: miten varataan junalippu tai katsotaan omia terveystietoja.

Lappalaisen mukaan yhteydenpitoon liittyvät kysymykset ovat myös yleisiä, erityisesti WhatsApp ja sähköposti sekä kuvien lähettäminen.

Miten on älykännykän hankinnan kanssa, se lienee pian pakollista, kun pankkien tunnuslukulistatkin ovat mobiilissa?

– Asiointi on siirtynyt paljon verkkoon. Moni on kokenut, ettei pysy yhteiskunnan kehityksessä ilman tietotekniikan osaamista ja pelätään, että asiointi voi jäädä hoitamatta, jos sitä ei pysty hoitamaan sähköisesti, Lappalainen pohtii.

Miten taataan, että kaikilla on varaa laitteisiin?

– Laitteiden ja liittymien hinnat ovat yksi ongelma. Pystyykö henkilö hyödyntämään teknologiaa, Lappalainen pohtii.

– Onneksi esimerkiksi kirjastoissa on asiakaspäätteet ja nettiyhteydet, joita voi hyödyntää asioinnin hoitamisessa.

Teknologia tarjoaa Marianne Lappalaisen mukaan niin mahdollisuuksia kuin haasteitakin.

– Monet ovat innoissaan teknologian tarjoamista mahdollisuuksista esimerkiksi yhteydenpitoon. Älypuhelimen myötä esimerkiksi WhatsApp-viestit ovat voineet lisätä mahdollisuuksia pitää yhteyttä kaukana asuviin sukulaisiin ja ystäviin. Sähköiset palvelut on koettu kokemuksemme mukaan pääosin hyviksi, kun palvelu on opittu ja tullut tutuksi.

Lappalaisen arvion mukaan teknologiaan liittyy jonkin verran myös pelkoa.

– Moni epäilee turhaan kykyään oppia ja teknologiaan voidaan liittää uhkakuvia esimerkiksi verkkopankkien tai vastaavien vaarallisuudesta.

– Voidaan olla myös huolissaan siitä, miten asioita pystytään jatkossa hoitamaan palveluiden siirtyessä enenevissä määrin verkkoon, Lappalainen pohtii.

Kommentoi

Hae Heilistä

Hae Heilistä